آموزش زنان

آغاز برنامۀ آگاهی‌دهی از قانون ازدواج، منع‌خشونت و منع کودک‌آزاری در ولایت سرپل

مسوولان ریاست امور زنان ولایت سرپل می‌گویند که از یک هفته به این‌سو برنامه‌های آگاهی‌دهی در ارتباط به  قانون مراسم ازدواج، قانون منع خشونت در برابر زنان و قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان برای زنان ولایت سرپل آغاز شده است. به گفتۀ آنان، هدف از این برنامه‌های آگاهی‌دهی، بُلند بردن سطح آگاهی‌ زنان نسبت به قانون‌های مرتبط به حق آنان و حق کودکان‌شان می‌باشد.

نبیلا حبیبی، رییس ادارۀ امور زنان در ولایت سرپل امروز (پنج‌شنبه، نوزدهم سرطان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «برنامه‌های آگاهی‌دهی ما روی سه مورد تمرکز دارد که شامل قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع کودک‌آزاری و قانون مراسم ازدواج است.» به گفتۀ بانو حبیبی، ریاست امور زنان ولایت سرپل روزانه دو برنامۀ آگاهی‌دهی را در دو روستای مختلف در مرکز ولایت سرپل برگزار می‌کنند.

رییس ادارۀ امور زنان ولایت سرپل می‌افزاید که در هر برنامۀ آگاهی‌دهی برای 25 زن آموزش می‌دهند و تاکنون توانسته‌اند 300 زن را تحت پوشش آگاهی‌دهی قرار بدهند. خانم حبیبی اضافه می‌کند که قرار است ریاست امور زنان ولایت سرپل 38 برنامۀ آگاهی‌دهی را برای زنان ولایت سرپل برگزار کند.

معصومه یکی از شرکت‌کننده‌گان برنامۀ آگاهی‌دهی برای زنان می‌گوید: «زنان در ولایت سرپل نیازمند چنین برنامه‌های آگاهی‌دهی هستند.» به باور او، بیش‌تر زنان در روستاها با امکانات ناچیزی زنده‌گی می‌کنند و آگاهی‌دهی به زنان روستایی خیلی ضروری است. او می‌افزاید: «من خودم تاکنون زیاد دربارۀ قانون منع کودک‌آزاری نمی‌دانستم، اما پس از آموزش حالا می‌توانم درست از کودکانم محافظت کنم.»

قرار است ریاست امور زنان برنامۀ آگاهی‌دهی بیش‌تری را در روستاهای مرکز این ولایت برگزار کند. برنامۀ آگاهی‌دهی برای زنان ولایت سرپل بر اساس رهنمود وزارت امور زنان در ولایت سرپل راه‌اندازی شده است. مسوولان ریاست امور زنان در ولایت سرپل می‌گویند که در برنامه‌های آگاهی‌دهی در کنار موضوع‌های حقوقی، دربارۀ ویروس «کووید 19» نیز به زنان آگاهی داده می‌شود.

سرپل از جمله ولایاتی است که میزان خشونت‌ها در برابر زنان بُلند است و در آخرین مورد در این ولایت دو زن به جرم بیرون شدن از خانه بدون محرم شرعی از سوی مخالفان مسلح دولت در ولسوالی سانچارک این ولایت لت‌وکوب شدند.