مرغداری

اتحادیۀ مرغ‌داران: 50 درصد فارم‌های مرغ‌داری در کشور مسدود شده‌اند

neshananews

14 October 2020

مسوولان اتحادیۀ سرتاسری تولید گوشت مرغ می‌گویند که در سه ماه گذشته حدود پنجاه درصد از فارم‌های مرغ‌داری در کشور مسدود شده‌ است. آنان از دولت می‌خواهند که جلو واردات مرغ را بگیرد تا صنعت مرغ‌داری در کشور رشد کند.

انصارالله بختیانی، رییس اتحادیۀ سرتاسری تولید گوشت مرغ امروز (سه‌شنبه، 23 میزان) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که بخش مرغ‌داری در ماه‌های پسین با سقوط روبه‌رو شده است. آقای بختیانی می‌افزاید که واردات بی‌رویۀ گوشت مرغ از کشورهای همسایه سبب شده است که تولیدکننده‌گان گوشت مرغ در داخل کشور به شدت متضرر شوند. به گفتۀ او، بیش از چهار هزار فارم مرغ‌داری در کشور ورشکست شده‌اند.

در همین حال، فضل محمد سیار، رییس بخش زون شرق این اتحادیه از واردات مرغ زنده به کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید که این اقدام برخلاف رویۀ معمول در واردات گوشت مرغ است. آقای سیار اضافه می‌کند که کشورهای همسایه به گونۀ هدف‌مند تولیدکننده‌گان گوشت مرغ افغانستان را به ورشکست شدن نزدیک کرده‌اند. او تأکید می‌ورزد که با بسته شدن شماری از فارم‌های مرغ‌داری در زون شرق، بیش از 50 هزار تن شغل‌‌شان را از دست داده‌اند.

این اعضای اتحادیۀ سرتاسری تولید گوشت مرغ از حکومت می‌خواهند که واردات مرغ زنده را در مرزها متوقف کند و روی واردات گوشت مرغ نیز تعرفه‌های گمرکی بلند وضع کند تا تولید گوشت مرغ در داخل کشور رشد کند و سود آن در داخل کشور به مصرف برسد.

گفتنی است که تاکنون بیش از سه میلیارد دالر در بخش تولید گوشت مرغ در کشور سرمایه‌گذاری شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری سال گذشته اعلام کرد که بخش تولید گوشت مرغ به خودکفایی رسیده است. اکنون اما فارم‌داران مرغ از نبود بازار و ادامۀ واردات گوشت مرغ شکایت دارند. به سخن آنان دولت در جلوگیری از واردات گوشت مرغ به کشور، ناکام بوده است.