بدخشان

اخاذی طالبان در بدخشان؛ باشنده‌گان روستاهای فقیرنشین به ستوه آمده‌اند

مسوولان محلی در ولایت بدخشان می‌گویند که جنگ‌جویان مربوط به گروه طالبان در شماری از ولسوالی‌های این ولایت به گونۀ اجباری از مردم محل پول گردآوری می‌کنند.

به گفتۀ آنان، جنگ‌جویان گروه طالبان از هر روستا تا 30 هزار افغانی و از هر آموزگار و امام مسجد تا پنج هزار افغانی پول نقد جمع‌آوری می‌کنند. مسوولان محلی همچنان می‌گویند که ادمۀ این وضعیت برای بسیاری از باشنده‌گان روستاهای دوردست این ولایت طاقت‌فرسا شده است.

مسوولان محلی و باشنده‌گان بدخشان می‌گویند که جنگ‌جویان گروه طالبان افزون بر جمع‌آوری عشر و زکات از مردم محل زیر نام «مالیه» از حقوق کارمندان دولتی و مردم محل نیز به گونۀ اجباری پول می‌گیرند. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان می‌گوید که گروه طالبان به تازه‌گی در روستای «خادره» از مربوطات ولسوالی شکی بدخشان از چندین روز به این‌سو به گونۀ اجباری از مردم عام پول نقد و مواد غذایی جمع‌آوری می‌کنند.

سخنگوی والی بدخشان می‌افزاید که باشنده‌گان این روستا که بیشتر آنان مردمان فقیری هستند و توانایی تأمین مخارج زنده‌گی شخصی خود را ندارند، ظلم و فشار گروه طالبان زنده‌گی را برای آنان و دیگر روستاهای زیر حاکمیت طالبان، دشوار ساخته است.

محمد اسماعیل، یکی از باشنده‌گان ولسوالی شکی درواز می‌گوید که گروه طالبان در بیش از پنجاه شورای انکشافی تسلط دارند و در این منطقه‌ها از مردم محل به گونۀ اجباری پول جمع‌آوری می‌کنند. به گفتۀ این باشندۀ محل، گروه طالبان افزون بر جمع‌آوری پول از مردم محل، از آموزگاران مکتب‌ها و امامان مسجدها نیز تا پنج هزار افغانی مالیه می‌گیرند.

عبدالرووف، باشندۀ ولسوالی نسی درواز می‌گوید که آنان ناگزیرند به جنگ‌جویان گروه طالبان پول بپردازند؛ زیرا به گفتۀ او، خودداری از این امر طالبان به قیمت از دست دادن جان‌شان تمام می‌شود. این باشندۀ محل می‌افزاید که گروه طالبان ماهانه از هر روستا بین 10 تا 30 هزار افغانی به گونۀ اجباری جمع‌آوری می‌کنند و برای پرداخت این پول مردم را به مرگ تهدید می‌کنند.

باشنده‌گان بدخشان در شماری دیگری از ولسوالی‌های این ولایت که بخش‌هایی از آن زیر تسلط گروه طالبان قرار دارد، می‌گویند که جنگ‌جویان گروه طالبان برای تأمین مخارج زنده‌گی شخصی و جنگی‌شان از مردم محل به زور پول می‌گیرند.

به گفتۀ آنان، ادامۀ فشار گروه طالبان بالای مردم محل طاقت‌فرسا است و در بسیاری از مناطق این ولایت مردم به دلیل نگرانی که از حضور طالبان و خطر از دست دادن جان‌شان دارند، از اظهار نظر در این مورد و مخالفت با عمل‌کرد این گروه خودداری می‌کنند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان اما در یک پیام صوتی با رد این ادعا می‌گوید که افراد مربوط به آنان به هیچ عنوانی به گونۀ اجباری از مردم پول نمی‌گیرند. به گفتۀ او، حکومت با این پروپاگند می‌خواهد ذهنیت مردم را نسبت به گروه طالبان مخدوش بسازد.

این نخستین باری نیست که باشنده‌گان روستاهای بدخشان از باج‌گیری طالبان انتقاد می‌کنند. از این پیش نیز بارها باشنده‌گان محل نزد مسوولان محلی شکایت ثبت کرده‌اند، اما مسوولان محلی به دلیل این که این مناطق زیر حاکمیت جنگ‌جویان گروه طالبان قرار دارد، نمی‌توانند به شکایت این باشنده‌گان محل رسیده‌گی کنند.