پولیس زن شب

افراز ایست‌های بازرسی شبانه از سوی پولیس‌های زن در جوزجان

برای نخستین‌ باری ایست‌های بازرسی شبانه از سوی پولیس‌های زن در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان افراز شده است. مسوولان فرماندهی پولیس این ولایت می‌گویند که هدف آنان از افراز ایست‌های بازرسی شبانه، ایجاد نظم در شب‌های رمضان در داخل شهر شبرغان است. باشنده‌گان جوزجان نیز این اقدام پولیس را ستایش می‌کنند و امیدوارند جلو فعالیت‌های تروریستی با استفاده از لباس زنانه گرفته شود.

مسعود ندیم، سخنگوی فرماندهی پولیس جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که فرماندهی پولیس این ولایت تلاش دارد با افراز ایست‌های بازرسی از سوی سربازان و افسران پولیس زن، روی چگونه‌گی تأمین امنیت باشنده‌گان شبرغان بیش‌تر بپردازد. به سخن آقای ندیم، این نخستین ‌باری است که پولیس‌های زن در یکی از مزدحم‌ترین نقاط شهر شبرغان، ایست ‌بازرسی افراز کرده‌اند. او اضافه می‌کند که این ایست‌های بازرسی نیز زیر نظارت یک آمر پولیس زن فعالیت می‌کنند.

نجیبه نور دلاوری، نخستین آمر سمت پنجم پولیس جوزجان این ایست‌های بازرسی را نظارت می‌کند. خانم دلاوری می‌گوید که پس از این او و همکارانش برای تأمین امنیت هرچه بیش‌تر شهروندان به ویژه زنان ایست‌های بازرسی شبانه را در نقاط مختلف شهر شبرغان افراز خواهند کرد. بانو دلاوری خاطرنشان می‌سازد که با راه‌اندازی ایست‌های بازرسی از سوی پولیس‌های زن، اعتماد شهروندان بالای پلیس‌های زن نیز بیش‌تر می‌شود. به سخن این آمر سمت پولیس، سربازان و افسران زن باید با دختران و زنان دیگری در جریان ایست‌های بازرسی صحبت و گفت‌وگو کنند. او گمارش پولیس‌های زن را در تأمین نظم شهری مانند راه‌اندازی ایست‌های بازرسی برای فرهنگ‌سازی مهم می‌داند.

در همین‌حال، شماری از باشنده‌گان شهر شبرغان نیز حضور پولیس زن را در ایست‌های بازرسی ضروری می‌دانند و از این اقدام فرماندهی پولیس ولایت جوزجان استقبال می‌کنند. رحمت‌الله یزدانی، باشندۀ شبرغان حضور پولیس‌های زن را در ایست‌های بازرسی شبانه موثر می‌داند. به باور او، زنان با امنیت بیش‌تری می‌توانند در شب‌های رمضان در داخل شهر گشت‌وگذار کنند. این باشندۀ جوزجان امیدوار است که افراز چنین ایست‌های بازرسی ادامه یابد تا مخالفان مسلح نتوانند با استفاده از لباس زنانه به فعالیت‌های تروریستی بپردازند.

این در حالی است مخالفان مسلح دولت در بسیاری از موارد با استفاده از لباس زنانه از ایست‌های بازرسی پولیس و ارتش عبور می‌کنند. بر اساس اطلاعات نهادهای امنیتی کشور تاکنون صدها جنگ‌جوی بلندرتبه و میان‌رتبۀ طالبان با لباس زنانه بازداشت شده‌اند.

با این حال، ایست‌های بازرسی شبانه در حالی برای نخستین‌ باری از سوی پولیس‌های زن در شهر شبرغان راه‌اندازی می‌شود که دوم سارن نجیبه نور دلاوری به تازه‌گی به عنوان نخستین پولیس زن در سِمت آمر سَمت یا آمر حوزۀ پنجم امنیتی شهر شبرغان به کارش آغاز کرده است.

کم‌رنگ بودن حضور زنان در صفوف پولیس محسوس است، اما در سال‌های پسین شمار زنان در صفوف پولیس روبه افزایش بوده است. آمارهای نهادهای محلی نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از 100 زن تنها در بخش‌های گوناگون فرماندهی پولیس ولایت جوزجان وظیفه اجرا می‌کنند.