زنان بلخ

افزایش خشونت‌‌های خانواده‌گی در ایام قرنطینه در ولایت بلخ

مسوولان ریاست امور زنان در ولایت بلخ می‌گویند که خشونت‌های خانواده‌گی در ایام قرنطینه نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. به گفتۀ آنان بی‌کاری و خانه‌‌نشینی شهروندان سبب شده است که خانواده‌ها در روزهای قرنطینه به مشکلات روانی دچار شوند و در نتیجۀ آن خشونت‌‌های خانواده‌گی افزایش یابد.

شهلا حدید، رییس امور زنان در ولایت بلخ به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «این اداره بیش‌ترین ارقام خشونت‌های خانواه‌گی را در ایام قرنطینه ثبت کرده است.» او علاوه می‌کند که ریاست امور زنان در ولایت بلخ پیش از آغاز قرنطینه هفتۀ دو یا سه مورد خشونت‌های خانواده‌گی را ثبت می‌کرد، اما پس از آغاز قرنطینۀ شهرها این ارقام دو برابر شده است. به باور خانم حدید، عصبیت‌های برخاسته از بی‌کاری و خانه‌نشینی سبب افزایش خشونت در میان خانواده‌ها شده است. او خاطرنشان می‌سازد که بیش‌ترین موارد خشونت‌های خانواده‌گی در ولسوالی‌های ولایت بلخ اتفاق افتاده است.

رییس امور زنان ولایت بلخ اضافه می‌کند که ادارۀ آنان به خاطر کاهش خشونت‌های خانواده‌گی با کمک موسسه‌های همکار، برنامه‌های اشتغال‌زایی و حرفه را برای بانوان نیازمند و آسیب‌پذیر راه‌اندازی کرده است. به گفتۀ بانو حدید، نهادهای حامی حقوق زنان در ولایت بلخ نیز روند مشوره‌دهی را به خاطر کاهش خشونت‌های خانواده‌گی انجام داده‌اند.

هدیه ارمغان، مسوول بخش زنان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بلخ می‌گوید که در شش ماه اول سال روان خورشیدی این کمیسیون 132 مورد خشونت‌ خانواده‌گی را به ثبت رسانده است. او اضافه می‌کند که 52 مورد خشونت فزیکی، 18 مورد خشونت کلامی، شش مورد انزوای اجباری، نوزده مورد خشونت اقتصادی (عدم پرداخت نفقه) یازده مورد اخراج از منزل، یک مورد فرار از منزل، هشت مورد تهدید به قتل، دو مورد تفریق و دو مورد اقدام به خودکشی می‌باشد. مسوول بخش زنان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بلخ خاطرنشان می‌سازد که امکان دارد موارد بیش‌تری از خشونت‌های خانواده‌گی و خشونت در برابر زنان در این ولایت وجود داشته باشد، اما به دلیل قرنطینه و بسته بودن نهادهای رسمی، ثبت نزد هیچ نهادی ثبت نشده است.

در همین‌حال، ماریا رهین، فعال حقوق زن در ولایت بلخ می‌گوید: «افزایش بی‌کاری مردان و فقر اقتصادی در خانواده‌ها سبب شده است تا خشونت‌های خانواده‌گی بیش‌تر شود.» به باور بانو رهین، خشونت‌های خانواده‌گی یک پدیدۀ تازه‌یی نیست، اما با آغاز قرنطینه و خانه‌نشینی مردان، بیش‌تر شده است. او می‌افزاید که بهتر این است که در چنین زمانی، مردان خانواده در کارهای روزمرۀ دیگر در کنار خانواده، خود را سرگرم کنند.

این فعال حقوق زن اضافه می‌کند که آنان بارها نگرانی‌شان را نسبت به افزایش خشونت‌های خانواده‌گی با ارگان‌های مربوطه در ولایت بلخ در میان گذاشته‌اند، اما هیچ اقدامی برای جلوگیری و یا کاهش خشونت‌های خانواده‌گی روی دست گرفته نشده است. بلخ از ولایت‌های پُرنفوس در شمال کشور است که در مرکزیت ولایت‌های فاریاب، جوزجان، سرپل و سمنگان موقعیت دارد.