سمارق

افزایش علاقه‌مندی زنان به ایجاد مراکز تولید سمارق در بدخشان

مسوولان ریاست امور زنان در ولایت بدخشان می‌گویند که این ریاست به منظور توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی زنان برنامه‌هایی را در همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی راه‌اندازی کرده است. بیش‌تر این برنامه‌ها فعالیت زنان در بخش کشاورزی و تولیدات داخلی می‌باشد. با راه‌اندازی این برنامه‌ها شمار زیادی از زنان در زمینه‌های کشاورزی، صنایع دستی و بهداشت مصروف کار و فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند.

آلینا غیاثی، رییس امور زنان در بدخشان می‌گوید که به تازه‌گی 120 زن پیشه‌ور در این ولایت با همکاری دفتر «ناروی» در بخش تولید سمارق آموزش دیده‌اند و شماری از این زنان پس از سپری کردن یک دورۀ آموزشی به ایجاد مراکز تولید سمارق نیز پرداخته‌اند. به گفتۀ بانو غیاثی، هم‌اکنون سه تن از زنان پیشه‌ور این ولایت به گونۀ جداگانه در کم‌تر از شش ماه اخیر سه مرکز تولید سمارق را ایجاد کرده و تولیدات آنان شهرت خوبی پیدا کرده است. رییس امور زنان ولایت بدخشان می‌افزاید که این اداره در تلاش است که با افزایش حضور زنان در زمینۀ فعالیت‌های اقتصادی، نقش آنان را در تقویت اقتصاد خانواده‌ها و اقتصاد محلی پُررنگ بسازد.

شمار از زنان پیشه‌ور بدخشان که به تازه‌گی با حمایت موسسۀ ناروی کار تولید سمارق را آغاز کرده‌اند، می‌گویند که تولیدات‌ سمارق در بدخشان بازار خوبی پیدا کرده است و آنان در تلاش‌اند که این روند را توسعه دهند. فهیمه سادات، یکی از زنان پیشه‌ور در بخش‌های حرفه، زراعت و صحت مصروف کار می‌باشد. خانم سادات می‌گوید که با ایجاد مرکز تولید سمارق توانسته است برای 73 تن از زنان دیگر در این ولایت زمینۀ کار را فراهم بسازد. به گفتۀ بانو سادات، آنان روش‌های تولید سمارق را از آموزگاران بیرونی آموخته‌اند و در یک دورۀ زمانی دو هفته می‌توانند که سمارق با کیفیت را به بازار عرضه کنند. این خانم پیشه‌ور می‌افزاید که تولیدات آنان در بدخشان متقاضیان بی‌شماری دارد و همه‌روزه افزون بر رستورانت‌ها، موسسه‌های خارجی، نهادهای دولتی و مردم عام از تولیدات آنان خریداری می‌کنند.

بانو سادات تصریح می‌کند، در صورتی که مورد حمایت قرار گیرد و بازار مطمین در اختیارش قرار داده شود، با توسعۀ این مرکز و افزایش تولیدات‌ سمارق نیازهای بازار بدخشان را از ناحیۀ کمبود این فراورده برطرف خواهد ساخت. به سخن او، آنان تخم مورد نیاز تولید سمارق را از جاهای دیگر به بدخشان وارد می‌کنند و در صورتی که روش‌های تهیۀ تخم سمارق را بیاموزند، می‌توانند که چندین مرکز دیگری را در ولسوالی‌های بدخشان نیز ایجاد کنند. تا به گفتۀ او، از یک‌طرف برای شمار زیادی از زنان زمینۀ کار فراهم شود و از سوی دیگر فعالیت‌های زنان را برای توسعۀ اقتصاد محلی افزایش یابد.

سمین، یکی از زنان کارگر در این مرکز تولید سمارق می‌گوید که او و همکارانش با فعالیت در این مرکز درآمد خوبی دارند و از این طریق می‌توانند در بهبود اقتصاد خانواده‌های‌شان کمک کنند. به گفتۀ او، از زمان ایجاد مرکز تولید سمارق در بدخشان توانسته است که بخش بزرگی از نیازمندی‌های اقتصادی خانواده‌اش را تأمین کند و در بهبود اقتصاد خانواده‌ نیز موثر واقع شود. خانم سمین می‌افزاید که حمایت از فعالیت‌های حرفه‌یی و کشاورزی زنان افزون بر ایجاد فرصت‌های کاری برای زنان در توسعۀ اقتصاد محلی نیز موثر می‌باشد.

این بانوی کارگر خاطرنشان می‌سازد که تولیدات زنان در بخش‌های مختلف رونق خوبی پیدا کرده است، اما محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی در زمینۀ دسترسی زنان به بازار سبب می‌شود که میزان عرضۀ این تولیدات به بازار کم‌رنگ باشد.

با این حال، مسوولان ریاست امور زنان در بدخشان می‌گویند که این اداره در همکاری با نهادهای کمک‌کننده تلاش دارد تا فرصت‌های کاری خوبی را برای زنان فراهم بسازد و آنان را به بازار کار معرفی بدارد. آلینا غیاثی، رییس امور زنان بدخشان می‌گوید که در پی حمایت نهادهای کمک‌کننده برای زنان، میزان دسترسی زنان به فعالیت‌های اقتصادی و بازار کار بیش‌تر شده است و این اداره همچنان در تلاش است که زمینۀ دسترسی زنان را به بازار افزایش دهد.

رییس امور زنان در ولایت بدخشان می‌افزاید که این ریاست در همکاری با نهادهای کمک‌کننده به تازه‌گی مارکیت ویژه‌یی را برای زنان در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان درنظر گرفته است و این مارکیت در روزهای نزدیک به گونۀ رسمی گشایش خواهد یافت.

مسوولان محلی در بدخشان نیز می‌گویند که آنان در جریان سال‌های پسین یک بازار ویژه را برای زنان در شهر فیض‌آباد به منظور فروش صنایع دستی آنان ایجاد کرده‌اند. به سخن آنان، با ایجاد یک بازار دیگر برای فروش تولیدات لبنی و کشاورزی، زنان به گونۀ مستقیم وارد بازار خواهند شد تا بتوانند تولیدات‌شان را به فروش برسانند.