سرپل

افزایش میزان خشونت بر زنان در ولایت سرپُل

محمدجان آریا

16 March 2021

مسوولان ریاست امور زنان در ولایت سرپل می‌گویند که میزان خشونت‌ بر زنان در سال روان خورشیدی نسبت به سال گذشته در این ولایت افزایش‌ یافته است. به سخن آنان در جریان سال روان خورشیدی ۲۳ پروندۀ قتل و دو پروندۀ خودکشی زنان نزد ادارۀ امور زنان در این ولایت ثبت شده است.

نبیلا حبیبی، رییس ادارۀ امور زنان ولایت سرپل در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که در سال گذشتۀ خورشیدی نوزده مورد قتل و خودکشی زنان در این ولایت ثبت شده بود. خانم حبیبی دادخواهی زنان نسبت به حقوق‌شان و ازدواج‌های چندگانه را دو علت اصلی قتل و خودکشی زنان در این ولایت می‌داند.

خانم حبیبی اضافه می‌کند که بیش‌ترین قتل‌ها در ولسوالی‌های دوردست ولایت سرپل به ویژه در مناطق زیر حاکمیت مخالفان مسلح دولت اتفاق افتاده است. رییس ادارۀ امور زنان ولایت سرپل علاوه می‌کند که بیش‌ترین قتل‌ها از سوی اعضای خانوادۀ زنان صورت گرفته است.

خانم حبیبی خاطرنشان می‌سازد که نوزده مورد قتل و خودکشی زنان در سال گذشته و ۲۵ مورد در سال روان، بیان‌گر افزایش بی‌پیشنۀ قتل زنان در ولایت سرپل است. خانم حبیبی همچنان می‌گوید که در دو مورد دو زن در ساحه گروه مخالفان مسلح دولت بدون محاکمه و بدون اثبات جرم‌شان تیرباران شده‌اند. پیش‌ از این نیز پولیس ولایت سرپل در ماه سنبله از تیرباران یک زن و لت‌وکوب دو زن دیگری به علت نداشتن محرم شرعی از سوی طالبان در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل خبر داده بود. گروه طالبان اما تاکنون این موارد را تأیید یا رد نکرده‌اند.

آمار قتل زنان در ولایت سرپل در حال بُلند رفته است که مسوولان ریاست امور زنان امسال ۳۸ برنامۀ آگاهی‌دهی را در ارتباط به قانون مراسم ازدواج و قانون منع خشونت در برابر زنان در این ولایت برگزار کرده‌اند. در هر برنامه ۲۵ زن در روستاهای مرکز و ولسوالی‌های امن ولایت سرپل زیر پوشش این آگاهی‌دهی قرار گرفته‌اند.