شبرغان

افزایش میزان خشونت علیه زنان در ولایت جوزجان

محمدجان آریا

17 August 2020

مسوولان ریاست امور زنان در ولایت جوزجان می‌گویند که میزان قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس گزارش ریاست امور زنان در ولایت جوزجان، تنها در پنج  ماه نخست سال روان خورشیدی، ۹۱ مورد خشونت علیه زنان نزد این ریاست ثبت شده است.

مسلمه غنی‌زاده، رییس ادارۀ امور زنان در ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید که در میان این ۹۱ قضیۀ خشونت علیه زنان، چهار مورد قتل و یک مورد حلق‌آویز نیز شامل است. به سخن او، 86 مورد دیگر شامل خشونت‌ فزیکی، خشونت کلامی و پرونده‌‌های مشاورۀ حقوقی می‌باشند.

این در حالی است که مسوولان ریاست امور زنان در سال گذشته ۲۲۴ مورد خشونت علیه زن را ثبت کرده‌اند. خانم غنی‌زاده خاطرنشان می‌سازد که در دوازده ماه سال گذشته، ۵ مورد قتل، ۲ مورد حلق‌آویز و ۲ مورد تجاوز جنسی و متباقی خشونت‌های فزیکی، کلامی و مشاوره‌های حقوقی نزد این ریاست ثبت شده است.

رییس ادارۀ امور زنان در ولایت جوزجان می‌گوید که آمار پنج ماه نخست امسال از قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش موارد قتل و خودکُشی زنان را نشان می‌دهد. به باور خانم غنی‌زاده، قرنطینه و خانه‌نشینی مردان سبب افزایش جرم، جنایت و خشونت علیه زنان در این ولایت شده است. او ‌اضافه می‌کند که ریاست امور زنان نگرانی خود را با ارگان‌های مربوطه از جمله مقام ولایت جوزجان در میان گذاشته است.

 مسلمه غنی‌زاده هشدار می‌دهد، اگر از سوی ارگان‌های مربوطه به پرونده‌های خشونت علیه زنان رسیده‌گی نشود، احتمال می‌رود که تا پایان سال گراف خشونت‌ها علیه زنان در ولایت جوزجان بالا برود. رییس ادارۀ امور زنان در ولایت جوزجان اضافه می‌کند که بنابر نبود مرکز ثبت «دیتابیس» در این ولایت، بسیاری از پرونده‌های خشونت علیه زنان ثبت ارگان‌های مربوطه نمی‌شوند.

این در حالی است که از یک ماه به این‌سو ریاست امور زنان ولایت جوزجان روند آگاهی‌دهی حقوقی را برای زنان در شهر شبرغان و روستاهای مربوطۀ آن آغاز کرده است.