باغ انگور

افزایش 10 درصدی حاصلات و باغ‌های انگور در ولایت جوزجان

مسوولان ریاست زارعت، آبیاری و مالداری در ولایت جوزجان می‌گویند که امسال حاصلات انگور نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. به گفتۀ آنان آمار باغ‌های تازه احداث شده نیز نسبت به سال گذشته بیش‌تر است.

اسدالله ستیغ، آمر امور کشاورزی در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت جوزجان امروز (دوشنبه، 30 سرطان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «امسال حاصلات انگور ولایت جوزجان نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش یافته است.» او می‌افزاید که در سال گذشته در ولایت جوزجان یک هزار جریب زمین برای باغ‌های انگور اختصاص یافته بود، اما امسال طبق پلان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری باغ‌های انگور به یک‌هزار و 120 جریب زمین افزایش یافته است. آقای ستیغ اضافه می‌کند که اکنون باغ‌های انگور با استفاده از سیستم «چیله‌یی» آبیاری می‌شوند و هر جریب باغ حدود چهارده تُن انگور حاصل می‌دهد.

آن چنانی که آمر امور کشاورزی در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت جوزجان می‌گوید، استفادۀ کشاورزان از سیستم‌های تازۀ آبیاری و فناوری جدید سبب شده است که با گذشت هر سال حاصلات انگور در این ولایت افزایش یابد. آقای ستیغ علاوه می‌کند که همۀ باغ‌های انگور در این ولایت زیر مدیریت ریاست زراعت ولایت جوزجان قرار دارند و بر اساس معیارهای روز احداث شده‌اند.

اسدالله ستیغ می‌گوید که ریاست زراعت در ولایت جوزجان به باغ‌داران و کشاورزان چگونه‌گی کار با سیستم‌های تازۀ باغ‌داری را آموزش داده است. او می‌افزاید که 90درصد از باغ‌داران انگور در این ولایت از سیستم‌های تازۀ آبیاری استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها به گفتۀ آقای ستیغ شامل آبیاری قطره‌یی و بارانی می‌باشند.

این همه در حالی است که کشاورزان در ولایت جوزجان در سال‌های گذشته به خاطر برداشت انگور از روش‌های کهنه و محلی آبیاری استفاده می‌کردند و بیش‌تر حاصلات‌شان تنها مصرف محلی و خانه‌گی داشت، اما اکنون مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت جوزجان می‌گویند که باغ‌داران و کشاورزان سیستم جدید را پذیرفته‌اند و محصولات‌ انگورشان را به بیرون از ولایت جوزجان نیز صادر می‌کنند.

رحیم‌الله، یکی از باغ‌داران در ولایت جوزجان می‌گوید: «در گذشته‌ها کشاورزان منتظر آب باران می‌بودند تا تاک‌های انگورشان را آبیاری کنند، اما حالا از سیستم قطره‌یی استفاده می‌کنند.» این کشاورز می‌افزاید که با استفاده از سیستم جدید آبیاری اکنون از سه جریب زمین در حدود 30 تُن انگور برداشت می‌کند، درحالی که به گفتۀ او، پنج سال پیش و با استفاده از سیستم آبیاری کهنه از این مقدار زمین حتا نیم تُن انگور نیز به دست نمی‌آمد.

با این‌حال، کشاورزان در ولایت جوزجان هنوز هم با مشکل کم‌بود و نبود آب برای کشاورزی روبه‌رو هستند. حکومت محلی باوجود تلاش‌های پی‌هم نتوانسته است مشکل کم‌بود آب را در این ولایت برطرف سازد. شماری از کشاورزان اما می‌گویند که سیستم‌های تازۀ آبیاری که از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای آنان پیشنهاد شده است، می‌تواند از مصرف بی‌رویۀ آب جلوگیری کند.