Badakhshan

انتقادها از نامتوازن بودن پروژه‌های انکشافی در بدخشان

neshananews

26 January 2021

اعضای شورای ولایتی، فعالان مدنی و باشنده‌گان بدخشان با انتقاد از نامتوازن بودن پروژه‌های انکشافی می‌گویند که تطبیق پروژه‌های انکشافی در این ولایت غیرعادلانه است و بیشتر ولسوالی‌هایی که از نفوذ در تصمیم‌گیری‌های حکومت محروم‌اند، شاهد تطبیق حتا یک پروژۀ انکشافی هم نیستند.

به گفتۀ آنان دخالت زورمندان، افراد بانفوذ و نماینده‌گان مردم در مجلس سبب شده است تا حکومت محلی نتواند در تطبیق پروژه‌ها توازن انکشافی را رعایت کند. احمد جاوید مجددی، عضو شورای ولایتی بدخشان می‌گوید که تطبیق پروژه‌های انکشافی در این ولایت غیرعادلانه است و در 20 سال گذشته شمار زیادی از ولسوالی‌هایی که در مجلس نماینده‌گان و شورای ولایتی وکیل نداشتند و یا بر تصمیم‌گیری‌های حکومت محلی و مرکزی نفوذ نداشتند از تطبیق پروژه‌های انکشافی محروم مانده‌اند.

آقای مجددی می‌افزاید که نامتوازن بودن پروژه‌های انکشافی سبب شده است تا باشنده‌گان ولسوالی‌های دوردست بدخشان از خدمات دولت بی‌بهره بمانند و شاهد هیچ‌گونه پیشرفت و توسعه‌یی در محلات‌شان نباشند. این عضو شورای ولایتی بدخشان خاطرنشان می‌سازد که نماینده‌گان مجلس با آن که از همۀ بدخشان برای ورود به مجلس نماینده‌گان رأی می‌گیرند، اما در زمان چانه‌زنی‌ها برای تطبیق پروژه‌های انکشافی به سطح محله‌ها و روستاهای خودشان فکر می‌کنند که این امر سبب بی‌عدالتی در تطبیق پروژه‌های انکشافی شده است.

آقای مجددی با تأکید بر این نکته که نماینده‌گان مردم باید بدخشان‌شمول فکر کنند و دست‌کم نیازمندی‌های ولسوالی‌های دوردست را در نظر بگیرند، علاوه می‌کند که توجه به تطبیق متوازن پروژه‌های انکشافی در تنگ ساختن حلقۀ ارتباط میان مردم و حکومت موثر می‌باشد و باید قانون‌گذاران به این موضوع توجه داشته باشند.

سید عمر باهر، از فعالان مدنی در بدخشان با انتقاد از نامتوازن بودن پروژه‌های انکشافی در این ولایت می‌گوید که افزون بر نفوذ زورمندان در روند تطبیق پروژ‌های انکشافی، بی‌توجهی حکومت به وضعیت زنده‌گی باشنده‌گان مناطق دوردست بدخشان سبب شده است که روند تطبیق عادلانۀ پروژه‌های انکشافی با مشکل روبه‌رو شود.

آقای باهر می‌افزاید، ولسوالی‌هایی که دارای یک حمایت‌گری زیر عنوان وکیل، وزیر و یا زورمند در دولت یا بیرون از دولت داشته باشد، بیشترین سهمی در تطبیق پروژه‌های انکشافی می‌داشته باشند و متباقی مردم و ولسوالی‌هایی که نفوذ زیادی بر دستگاه تصمیم‌گیری حکومت ندارند از تطبیق پایین‌ترین پروژه‌های انکشافی محروم‌اند.

با این حال، حسیب دقیق، رییس ادارۀ اقتصاد بدخشان می‌گوید که آنان بر اساس رهنمود پلان انکشافی وزارت اقتصاد روند تطبیق پلان انکشافی ولایتی را عملی می‌سازند که در آن دیدگاه مردم تا سطح محله‌ها در پلان انکشافی گنجانیده می‌شود و پروژه‌های انکشافی بر اساس نیازمندی‌های مردم به گونۀ عادلانه تطبیق می‌شود.

آقای دقیق اضافه می‌کند که بر اساس این رهنمود همۀ نیازمندی‌های مردم پس از تحلیل و ارزیابی شامل برنامۀ انکشاف ولایتی می‌شود و سپس بر اساس اولویت‌بندی، نیازمندی‌های مردم به حکومت مرکزی پیشنهاد خواهد شد. رییس ادارۀ اقتصاد بدخشان خاطرنشان می‌سازد که ادارۀ محلی این ولایت در همۀ مراحل عملیاتی تطبیق پروژه‌های انکشافی توازن را در نظر می‌گیرد و در صورتی که در یک منطقه پروژه‌های بیشتری تطبیق شده باشد، این کار بر بنیاد شدت و افزایش نیازمندی‌ها بوده است. به سخن او، این کار به معنای نامتوازن بودن پروژه‌های انکشافی نیست.

مسوولان ریاست اقتصاد در ولایت بدخشان همچنان یادآوری می‌کنند که صلاحیت تشخیص نیازمندی‌ها و اولویت‌بندی مشکلات مردم را مطابق به رهنمود پلان انکشافی به ولسوالی‌ها و محله‌ها سپرده‌اند و این کار زمینۀ مداخلۀ افراد بیرونی را در تطبیق پروژه‌های انکشافی کم‌تر می‌سازد.