لیسه تعلیمات خاص

ایجاد لیسۀ مسلکی «آموزش‌های استثنایی» در بدخشان

برای نخستین بار یک لیسۀ مسلکی آموزش‌های استثنایی در بدخشان ایجاد شده است. قرار است افراد استثنایی در این مرکز آموزش‌های تخنیکی و مسلکی جذب شوند. فعالیت‌های این لیسۀ مسلکی از اول ماه ثور امسال آغاز ‌می‌شود و دانش‌آموزان استثنایی از همۀ گروه‌های سنی می‌توانند در این مکتب آموزش ببیند.

این لیسۀ آموزش‌های تخنیکی و مسلکی دیروز (دوشنبه، شانزدهم حمل) گشایش یافته است. مسوولان محلی در بدخشان با گشایش این مکتب زمینۀ آموزش را برای هزاران فرد نابینا، ناشنوا و عقب‌ماندۀ ذهنی فراهم ساخته‌اند.

نظر محمد نظری، آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی در بدخشان در مراسم گشایش این مکتب می‌گوید که آنان به منظور تسریع روند آموزش به افراد استثنایی که شامل نابینایان، ناشنوایان و عقب‌مانده‌گان ذهنی هستند، آموزگاران مسلکی استخدام کرده‌اند و با امکانات ویژه در این مرکز روند آموزشی را آغاز می‌کنند.

مسوول مرکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌افزاید که در این مرکز همۀ گروه‌های سنی در رده‌بندی‌های مختلف می‌توانند شامل آموزش شوند. آقای نظری خاطرنشان می‌سازد که این اداره درنظر دارد سهولت‌های بیشتری را از جمله خوابگاه، پرداخت هزینۀ ترانسپورت و ایجاد فضای آموزشی مصون برای دانش‌آموزان فراهم سازد.

از سوی هم، فعالان مدنی در بدخشان با استقبال از گشایش این مکتب مسلکی جهت فراهم‌سازی آموزش‌های ویژه‌یی برای معلولان در این ولایت می‌گویند که فراهم‌سازی فرصت‌های آموزشی برای افراد استثنایی می‌تواند در رهایی آنان از وابسته‌گی شدید به خانواده‌ها و نیازمندی آنان به جامعه جلوگیری کند.

سیف‌الدین ساییس، رییس مجتمع نهادهای مدنی بدخشان می‌گوید که این مکتب زمینه و سهولت‌های خوبی را برای افراد استثنایی که به دلیل معلولیت‌های جسمی و ذهنی از حق آموزش و پرورش محروم هستند، فراهم می‌سازد و افراد استثنایی را به خودکفایی می‌رساند تا آنان بتوانند همانند افراد دیگری در جامعه به زنده‌گی خود ادامه دهند.

آگاهان امور اجتماعی به این باورند که افراد استثنایی به دلیل محدودیت‌های جسمی و ذهنی به آموزش‌های ویژه‌یی نیاز دارند و در صورت فراهم شدن فرصت‌های مناسب آموزشی می‌توانند مهارت‌های زیادی را یاد بگیرند. به گفتۀ آنان، افراد دارای معلولیت جسمی از جمله نابینایان، ناشنوایان و عقب‌مانده‌گان ذهنی که توانایی یادگیری را دارند، زیر شرایط ویژه و با استفاده از روش‌ها و وسایل ویژۀ آموزشی می‌توانند همانند افراد عادی جامعه مهارت‌های یادگیری را کسب کنند.