انگیزه امانی

ایجاد نخستین فروشگاه ویژۀ زنان در بدخشان

یکی از دختران دانش‌جو در همکاری با سه تن از همصنفانش در یک اقدام بی‌پیشینه‌یی در بدخشان فروشگاه ویژه‌یی را برای زنان ایجاد کرده است تا از این طریق بتواند لباس‌های برند و مُد روز را به بازار عرضه کند و به تقاضای بازار پاسخ دهد. بانوان شاغل در این فروشگاه می‌گویند که با فراگیری یک دورۀ آموزشی مهارت‌های بازرگانی تصمیم گرفته‌اند این فروشگاه را ایجاد کنند و با توسعۀ آن زمینۀ فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی را برای زنان دیگری در این ولایت فراهم بسازند.

انگيزه امانی، بانویی که فروشگاهی را زیر نام «کوینز شاپینگ» در همکاری با سه تن از زنان دیگری در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان ایجاد کرده است، می‌گوید که از گذشته‌های دور رويای فعالیت‌های بازرگانی را در سر داشته و سال‌ها تلاش کرده است تا بتواند روزی وارد بازار کار و فعالیت‌های بازرگانی شود.

خانم امانی دانش‌آموختۀ رشتۀ اقتصاد است و افزون بر این در دانشگاه آسیای مرکزی مهارت‌های کارآفرینی را آموخته است. او پس از فراغت طرحی را جهت فعالیت‌های بازرگانی با این دانشگاه در میان گذاشته و این طرح مورد پسند مسوولان دانشگاه آسیای مرکزی قرار گرفت است.

انگیزه امانی اکنون با سه تن از همصنفانش این فروشگاه را اداره می‌کند و می‌گوید که تلاش دارد با توسعۀ این فعالیت برای زنان دیگری نیز کارآفرینی کند. این دختر کارآفرین با سرمایۀ شخصی خود که حدود 600 هزار افغانی است و حمایت خانواده‌اش این فروشگاه ویژۀ بانوان را ایجاد کرده تا از این طریق بتواند از یک‌طرف برای خود و خانوده‌اش کمک مالی کرده باشد و از سوی دیگری برای زنان در ولایت بدخشان کارآفرینی کند.

خانم امانی می‌افزاید که او با این کار می‌خواهد ثابت کند که زنان عاجز و ناتوان نیستند و در صورت فراهم شدن فرصت لازم می‌توانند همانند مردان کار کنند و در توسعۀ اقتصادی، نقش‌آفرینی چشم‌گیری داشته باشند. این بانوی بازرگان خاطرنشان می‌سازد كه کالاهای مورد نياز زنان و تقاضای بازار را از بیرون کشور وارد می‌کند و تلاش دارد با توسعۀ فعالیت‌های بازرگانی صنایع دستی و تولیدات داخلی زنان بدخشان را به بازارهای بیرونی نیز صادر کنند.

در جامعۀ بسته مانند افغانستان به ویژه بدخشان که کار و فعالیت زنان در بازار تابو است، ایجاد چنین فروشگاهی به عنوان نخستین گامی جهت توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی زنان از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. مسوولان ریاست امور زنان در بدخشان و شمار زیادی از زنانی که علاقه‌مند فعالیت‌های بازرگانی هستند اما به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی نمی‌توانند در بازار حضور فعال داشته باشند، می‌گویند که ایجاد این فروشگاه راه را برای اقدام دیگری زنان جهت فعالیت‌های بازرگانی هموار ساخته است.

آلینا غیاثی، رییس امور زنان در بدخشان می‌گوید که حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی یکی از فکتورهای اثرگذار در توسعۀ اقتصادی است و به همین دلیل آنان از هرگونه اقدامی که بتواند زمینه را برای حضور زنان در بازار و فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی فراهم سازد، استقبال می‌کنند.

به گفتۀ خانم غیاثی، هر چند طی سال‌های پسین فرصت‌های زیادی برای فعالیت‌های زنان در بیرون از خانه فراهم شده، اما چهرۀ مردانۀ بازار و فرهنگ بستۀ باشنده‌گان این ولایت سبب شده است که میزان حضور زنان در بازار کم‌رنگ باشد. او اضافه می‌کند که بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی زنان طی سال‌های گذشته متکی به تولیدات داخلی و صنایع دستی زنان بود و نبود یکی از فروشگاه‌هایی که بتواند نیازمندی‌های زنان را در زمینۀ دسترسی به کالای مدرن و عصری برطرف کند، بیشتر احساس می‌شود.

به گفتۀ خانم غیاثی، این فروشگاه با وارد کردن کالاهای جدید و متناسب با تقاضای بازار برای زنان این نقیصه را برطرف کرده است و آنان تلاش دارند با تشویق زنان دیگری بتوانند بر شمار این فروشگاه‌ها بیفزایند.

مسوولان ریاست امور زنان در بدخشان علاوه می‌کنند که در صورت فراهم شدن فرصت کار و فضای مصون برای فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی برای زنان، شمار زیادی از زنان در این ولایت می‌توانند وارد بازار کار و فعالیت‌های بازرگانی شوند و در توسعۀ اقتصادی این ولایت سهم بگیرند.

با آن ‌که طی سال‌های پسین فرصت اندکی برای فعالیت‌های زنان در بیرون از خانه فراهم شده است، اما هنوزهم محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی، جنسیت زده‌گی و ممنوعیت‌های خانواده‌گی در برابر زنان از دشواری‌های عمدۀ آنان به شمار می‌رود.

مسوولان محلی در بدخشان می‌گویند که آنان در کنار ایجاد فرصت‌های کاری و فضای مصون برای کار زنان در بازار، تلاش دارند از طریق برنامه‌های آگاهی‌دهی برای جامعه موضع‌گیری‌های بازدارندۀ فعالیت‌های زنان را برطرف بسازند.