رادیو شجاع

ایجاد نخستین پایگاه رادیویی ویژۀ نابینایان در افغانستان

محمدجان آریا

04 November 2020

برای نخستین بار در کشور یک پایگاه رادیویی ویژۀ نابینایان زیر نام «رادیو شجاع» در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان به فعالیت آغاز کرده است. این رادیو چندی پیش توسط یک فرد نابینا تأسیس شد و اکنون پانزده کارمند دارد. در این میان چهار فرد نابینا نیز شامل‌اند.

مصور شجاع، صاحب امتیاز و مدیر مسوول این رادیوی محلی که خودش نیز نابینا است به خبرگزاری نشانه می‌گوید که رادیو شجاع را برای ارتقای ظرفیت‌ نابینایان در کشور تأسیس کرده است. این فرد نابینا حدود دوازده هزار دالر از پول شخصی خود را روی این رادیو سرمایه‌گذاری کرده است.

مصور شجاع می‌افزاید که از دو ماه به این‌سو این رادیوی ویژۀ نابینایان به گونۀ 24 ساعته نشرات دارد. این فرد نابینا که اکنون پدر دو فرزند است، پیش از راه‌اندازی رادیوی شجاع، در رسانه‌های محلی دیگر در ولایت جوزجان گوینده‌‌گی و بازاریابی را تجربه کرده است. او می‌گوید: «با وجودی ‌که نابینا هستم، اما توانایی‌هایم نسبت به دیگران بیش‌تر است.» آقای شجاع دو سند لیسانس از دانشکده‌های شرعیات و حقوق نیز دارد. صاحب امتیاز رادیو شجاع خاطرنشان می‌سازد که بینایی چشم‌هایش را پس از سن هفت‌ ساله‌گی از دست داده است. او اکنون همه‌روزه شانزده برنامۀ فرهنگی، اجتماعی و برنامه‌های ویژۀ نابینایان را از طریق رادیو شجاع نشر می‌کند.

احمد باعث، یکی از نابینایان شهر شبرغان است که به عنوان گوینده در رادیو شجاع کار می‌کند. این کارمند رادیو شجاع می‌گوید، از این ‌که کارمند یک رادیوی ویژۀ نابینایان است، ابراز خرسندی می‌کند. احمد باعث می‌افزاید که باشنده‌گان شهر شبرغان با صدایش آشنا شده‌اند و او را به عنوان گویندۀ خوش صدا می‌شناسند. این کارمند نابینای رادیو شجاع خاطرنشان می‌سازد که در زیر چتر رادیوی ویژۀ نابینایان احساس راحتی می‌کند. او علاوه می‌کند که از طریق پیش‌برد یک برنامۀ اجتماعی‌ از نابینایان دیگر و معلولان می‌خواهد که تلاش کنند و از فُرصت‌های‌ موجود به هدف زنده‌گی بهتر استفاده کنند.

همچنان نصیره مبارز، کارمند دیگر رادیو شجاع است که چشم‌هایش را در جریان جنگ‌های دو دهۀ پسین در کشور از دست داده است. خانم مبارز اکنون هجده سال عمر دارد و گوینده‌گی یکی از برنامه‌های فرهنگی این رادیو را بر عهده دارد. این کارمند نابینای رادیو شجاع می‌افزاید که در گذشته‌ها بارها به خاطر نابینایی چشمانش مورد توهین و تحقیر قرار گرفته است. او اضافه می‌کند: «پس از این ‌که گویندۀ رادیو شدم، حالا دوستان زیادی من را ستایش می‌کنند.» او به این باور است که با پشت‌ کار و تلاش می‌توان در جامعه برای خود جای ‌پا باز کرد.

بانو مبارز تلاش و پشت‌ کار را ویژه‌گی خوبی برای پیش‌رفت توصیف می‌کند. از همین رو، او به درس‌هایش ادامه می‌دهد و مقداری از معاشش را نیز مصرف فراگیری دانش می‌کند.

در همین‌حال، مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت جوزجان تأسیس این رادیوی ویژۀ نابینایان را در شهر شبرغان تأیید می‌کنند. سید جعفر راستین، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این نخستین ‌باری است که در افغانستان یک نابینا رادیوی ویژۀ نابینایان را تأسیس کرده است. مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ از کار این رادیوی محلی ابراز خرسندی می‌کنند.

این در حالی است که در کنار رادیو شجاع، دوازده رادیوی محلی دیگر نیز در ولایت جوزجان نشرات دارند. اما رادیو شجاع بیشتر روی موضوع‌های ویژۀ افراد معلول تمرکز دارد. در کنار معلومان، مخاطبان زیادی برنامه‌های این رادیو را دنبال می‌کنند. به سخن آنان، رادیو شجاع توانسته در این مدت احساس یک فرد معلول را به دیگران منتقل کند و همچنان افراد معلول زیادی را تشویق کرده است که معلولیت‌شان را نادیده بگیرند و آزاد زنده‌گی کنند.