امام علی رحمان

باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی بدخشان از رییس‌جمهور تاجیکستان کمک خواستند

باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی ولایت بدخشان خواهان همکاری رییس‌جمهور تاجیکستان شده‌اند. این درخواست هنگامی صورت گرفته است که امام علی رحمان برای بازدید و گشایش پروژه‌‌های انکشافی به مناطق مرزی دروازها در خاک تاجیکستان آمده بود و آن سوی دریای آمو قدم می‌زد. رییس جمهور تاجیکستان و باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی بدخشان از طریق بُلندگوها در دو سوی رود آمو  با هم ‌صحبت کرده‌اند.

باشنده‌گان مناطق مرزی بدخشان دیروز (چهارشنبه، ۲۹ اسد) در امتداد «دریای آمو» صف کشیدند و با استقبال گرم از امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان خواهان تطبیق پروژ‌های توسعه‌یی در ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان شدند. نوارهای تصویری ثبت شده نشان می‌دهند که رییس‌جمهور تاجیکستان از طریق بلندگوها با باشنده‌گان مرزی افغانستان صحبت می‌کند. در این نوارهای تصویری دیده می‌شود که باشنده‌گان محل امام علی رحمان را «رهبر تاجیکان جهان» خطاب می‌کنند و از او درخواست آب آشامیدنی، سرک و برق می‌کنند.

باشنده‌گان محل می‌گویند که رییس‌جمهور تاجیکستان به خواست باشنده‌گان مرزی افغانستان پاسخ مثبت داده و وعده سپرده است که در قسمت فراهم ساختن آب آشامیدنی صحی، برق و سرک با آنان همکاری خواهد کرد. او خطاب به باشنده‌گان مناطق مرزی بدخشان افغانستان گفته است که از هر برنامۀ انکشافی که به مناطق بدخشان تاجیکستان تطبیق می‌شود، باشنده‌گان مناطق مرزی بدخشان افغانستان نیز مستفید خواهند شد. رییس‌جمهور تاجیکستان به باشنده‌گان مناطق مرزی بدخشان افغانستان گفته است که مشکل‌شان را از طریق حکومت افغانستان با حکومت تاجیکستان در میان بگذارند تا به آن رسیده‌گی درست صورت گیرد.

بدخشان افغانستان با کشور تاجیکستان مرز طولانی دارد. باشنده‌گان مناطق مرزی بدخشان افغانستان به دلیل دوری راه‌های مواصلاتی و جغرافیای دشوارگذر با چالش‌های گسترده‌‌یی روبه‌رو هستند. باشنده‌گان این مناطق بخش بزرگی از نیازهای‌شان را در زمینه‌های صحت و انتقال مواد غذایی از طریق خاک تاجیکستان برطرف می‌کنند.

گسترش ناامنی‌های اخیر ناشی از حضور طالبان در ولسوالی مایمی، یکی از ولسوالی‌های مرزی بدخشان اما به این همکاری‌های مرزی سایه افگنده است. نزدیک به یک‌سال می‌شود که تاجیکستان مرزهایش را به روی افغانستان بسته است.