هزینه گزاف

برنامۀ آگاهی‌دهی از پیامدهای مصارف گزاف عروسی‌ها در جوزجان برگزار شد

محمدجان آریا

29 November 2020

مسوولان ریاست امور زنان در ولایت جوزجان در همکاری با دفتر «IPSO» برنامۀ آگاهی‌دهی از پیامدهای مصارف گزاف در عروسی‌ها را برای 60 تن از باشنده‌گان این ولایت در شهر شبرغان برگزار کردند. مسوولان این ریاست می‌گویند که هدف آنان از برگزاری این برنامه، آگاهی‌دهی در ارتباط به پیامدهای مصارف گزاف در عروسی‌ها، آسیب‌شناسی اجتماعی، ذهنیت‌سازی خانواده‌ها در ارتباط به مصارف کم و شناخت آنان با چگونه‌گی برگزاری ازدواج‌ها در کشورهای همسایه می‌باشد.

مسلمه عطایی، رییس ادارۀ امور زنان در ولایت جوزجان امروز (یک‌شنبه، نهم قوس) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که این برنامه برای چهار روز ادامه خواهد یافت. او خاطرنشان می‌سازد که برگزارکننده‌گان و اشتراک‌کننده‌گان این برنامه روی مشکلات و چالش‌های مصارف گزاف در عروسی‌ها باهم گفت‌وگو می‌کنند. به سخن او، اشتراک‌کننده‌گان در پایان این برنامه راه‌های پیشنهادی برای بیرون رفت از این چالش را نیز با ریاست امور زنان در میان خواهند گذاشت.

رییس ادارۀ امور زنان در ولایت جوزجان اضافه می‌کند که یکی از علت‌های مهاجرت جوانان به بیرون از کشور، فرار از منزل، مشکلات روانی دختران و پسران همین مصارف گزاف مراسم عروسی می‌باشد. خانم عطایی اساسی‌ترین علت فرار از منزل را مصارف گزاف عروسی می‌داند. او تأکید می‌کند که پیامد مصارف گزاف در عروسی‌ها تأثیر مستقیمی روی چگونه‌گی زنده‌گی مشترک خانواده‌ها پس از ازدواج دارد. به باور خانم عطایی، بیش‌ترین محافل عروسی در ولایت جوزجان با مصارف گزاف برگزار می‌شوند.

در همین حال، شماری از اشتراک‌کننده‌گان این برنامه نیز می‌گویند که بیشتر محفل‌های عروسی در روستاها و ولسوالی‌های دوردست ولایت جوزجان با مصارف گزاف برگزار می‌شوند. رحمت‌الله عزیزی، یکی از این شرکت‌کننده‌گان می‌افزاید که مصارف گزاف در عروسی‌ها کاملاً بی‌جا است و باید جلو آن گرفته شود. او توضیح می‌دهد که در حال حاضر یک پسر در ولایت جوزجان برای ازدواج به ویژه برای برگزاری محفل عروسی‌ نیاز دارد که جایداد خود را بفروشد. آقای عزیزی پیامد این ‌گونه مصارف گزاف را ویران‌کننده می‌داند و اضافه می‌کند که در بیش‌تر موارد جوانان به خاطر ازدواج مجبور می‌شوند که از بانک‌ها وام‌ بگیرند.

همچنان مسکان احمدی از ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان در این برنامه شرکت کرده است. او می‌گوید که از دو سال به این‌سو نامزد است. بانو احمدی توضیح می‌دهد که در نخست او نیز آرزو داشت که عروسی‌اش با مصرف گزاف و در یک هوتل‌ مجلل برگزار شود. این دختر جوان اما خاطرنشان می‌سازد که پس از آگاهی‌یافتن از پیامد‌های گزاف مصارف عروسی، دیگر نمی‌خواهد که نامزدش را دچار مشکل بسازد. بانو احمدی می‌گوید که اکنون آماده است با مصارف کم محفل ازدواجش برگزاری شود. او برگزاری این ‌گونه برنامه‌ها را در روستاهای دوردست ولایت جوزجان مهم می‌داند.

از سوی دیگر مسوولان ریاست امور زنان در ولایت جوزجان می‌گویند که از آغاز سال روان تاکنون این اداره ۴۰ پروندۀ فراز از منزل را ثبت کرده‌اند و علت بیشتر این موارد، مصارف گزاف عروسی دانسته می‌شود.