دختران شطرنج بازی

برگزاری رقابت‌های شطرنج به مناسب محو خشونت علیه زنان در جوزجان

محمدجان آریا

30 November 2020

شماری از دختران شطرنج‌باز به مناسبت آغاز کارزار آگاهی‌دهی از محو خشونت علیه زنان در مسابقۀ یک‌روزۀ شطرنج در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان باهم رقابت کردند. این مسابقه از سوی فعالان حقوق زن با همکاری مالی دفتر سازمان زنان ملل متحد میان بیست دختر شطرنج‌باز در هفت‌دور برگزار شد.

ملالی مبارز، برگزارکنندۀ این برنامه و یکی از فعالان حقوق زن در ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید که هدف آنان از برگزاری این مسابقه، کاهش و محو خشونت علیه زنان به ‌ویژه دختران در ولایت جوزجان است. به باور خانم ملالی، جامعه می‌پندارد که زنان توان انجام کارهای فکری را ندارند. او علاوه می‌کند که با برگزاری مسابقۀ شطرنج توانایی‌های فکری دختران را به ‌عنوان پاسخی به پرسش‌های مطرح شده در جامعه، ارایه می‌کنند.

ملالی مبارز همچنان خاطرنشان می‌سازد که آنان در شانزده روز بعدی با برگزاری برنامه‌های متعددی توانایی و ظرفیت زنان را به جامعه معرفی خواهند کرد. خانم مبارز به این باور است که دولت باید فُرصت‌های بیشتری را در اختیار زنان قرار دهد تا آنان بتوانند توانایی‌شان را به رخ جامعه بکشند. خانم ملالی همچنان تأکید می‌ورزد که زنان نیز همانند مردان، خواهان فرصت‌های کاری، فکری و اجتماعی هستند. او توضیح می‌دهد که با آگاهی‌دهی و ایجاد فرُصت‌های شغلی برای زنان، خشونت نیز از جامعه ریشه‌کن می‌شود.

برنامه‌های آگاهی‌دهی در پیوند به محو خشونت علیه زنان از سوی سازمان زنان ملل متحد برای شانزده روز در سرتاسر کشور برگزار می‌شود. بلقیس گونش، عضو گروه دختران شطرنج‌باز فدراسیون شطرنج در جوزجان است. او می‌گوید که از دو سال به این‌سو به بازی شطرنج علاقه پیدا کرده است و در این ورزش فکری تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد. خانم بلقیس می‌افزاید که زنان می‌توانند پشت تختۀ شطرنج با مردان رقابت کنند.

در همین‌حال، داکتر سمیع صدیقی، مسوول فدراسیون شطرنج در ولایت جوزجان می‌گوید که دختران در این ولایت علاقۀ بیش‌تری به ورزش و بازی شطرنج دارند. به سخن آقای صدیقی، در حال حاضر حدود ۶۰ دختر در سه موقعیت مختلف در شهر شبرغان مصروف آموزش و تمرین شطرنج هستند. به گفتۀ او، به زودی شماری از دختران شطرنج‌باز برای شرکت در مسابقۀ سرتاسری شطرنج به کابل خواهند رفت. او اذعان می‌دارد که بازی شطرنج نمایان‌گر توانایی فکری دختران است.

مسابقۀ یک‌روزۀ شطرنج در حالی از سوی فعالان حقوق زن و دختران شطرنج‌باز با همکاری تکنیکی فدراسیون شطرنج در ولایت جوزجان برگزار می‌شود که بنابر گزارش ریاست امور زنان میزان خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش ‌یافته است.