عروسی دسته جمعی

برگزاری مراسم عروسی دسته‌جمعی در ولایت سرپل

محمدجان آریا

12 September 2020

برای نخستین بار در ولایت سرپل مراسم دسته‌جمعی ازدواج ۴۳ عروس و داماد جوان در صحن ورزشگاه مرکز این ولایت با حضور مقام‌های حکومت محلی و صدها تن از نزدیکان زوج‌ها برگزار شد. این عروسی دسته‌جمعی به حمایت مالی محمداکبر سلطان‌زاده، نمایندۀ مردم سرپل در مجلس نماینده‌گان کشور برگزار شده است. این مراسم ازدواج دسته‌جمعی دو میلیون و پنج‌صد و هشتاد هزار افغانی هزینه برداشته است.

مولوی شیرمحمد شریفی، مسوول برگزاری این مراسم عروسی دسته‌جمعی در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که هدف آنان از برگزاری این مراسم، کاهش در هزینه‌های ازدواج و فرهنگ‌سازی ازدواج‌های دسته‌جمعی در میان جوانان است. او می‌افزاید که هزینه‌های کمرشکن ازدواج، جوانان را در حالت بد اقتصادی قرار داده است. آقای شریفی امیدوار است که ازدواج‌های دسته‌جمعی بیش‌تری با کمک مالی بازرگانان برگزار شود.

این مراسم در حالی برگزار می‌شود که عروس و داماد‌ان جوان از مرکز و ولسوالی‌های سرپل در آن شرکت کرده‌اند. نبیلا حبیبی، رییس ادارۀ امور زنان در ولایت سرپل به این باور است که برگزاری مراسم‌ عروسی دسته‌جمعی از جمله‌ نیازمندی‌های مردم افغانستان به ویژه جوانان ولایت سرپل است. او می‌گوید که حکومت محلی، عالمان دین و بازرگانان باید در جهت نهادینه شدن این فرهنگ در میان مردم تلاش بیشتری به خرج دهند.

رفیق‌الله و وحیده می‌گویند که از چهار سال به این‌سو نامزد بودند و از لحاظ اقتصادی توانایی ازدواج را نداشتند. رفیق‌الله می‌گوید که برای تأمین هزینۀ ازدواج‌ حتا به ایران رفته است، اما شیوع ویروس کرونا باعث شده است که او نتواند کار کند و دوباره به کشور برگشته است. رفیق‌الله به خبرگزاری نشانه می‌گوید که او و نامزدش خرسند هستند که پس از چهار سال دوری به هم رسیده‌اند. او اضافه می‌کند که صدها جفت جوان دیگر به دلیل ضعف اقتصادی نمی‌توانند عروسی کنند و این دست برنامه‌ها می‌تواند آنان را باهم برساند.

این مراسم عروسی دسته‌جمعی در حالی در ولایت سرپل برگزار می‌شود که هزینه‌های سنگین ازدواج و برگزاری مراسم در هوتل‌های مجلل با اشتراک ۵۰۰ تا یک‌هزار مهمان به عنوان فرهنگ در میان مردم نهادینه شده است. همچنان داد و ستد پول به عنوان قلین و مَهر از سوی خانوادۀ عروس از چالش‌های جدی فراروی خانوادۀ داماد هستند.