آموزش پولیس

برگزاری کارگاه آگاهی‌دهی حفاظت از محیط‌ زیست برای پولیس جوزجان

محمدجان آریا

01 October 2020

مسوولان ریاست حفاظت از محیط‌ ‌زیست در ولایت جوزجان می‌گویند که کارگاه آگاهی‌دهی یک‌روزه را در پیوند به حفاظت از محیط ‌زیست برای چهل ‌تن از کارمندان فرماندهی پولیس ولایت جوزجان در شهر شبرغان، مرکز این ولایت برگزار کرده‌اند. این کارگاه آگاهی‌دهی زیر عنوان «نقش و رسالت پولیس در قبال تحفظ محیط ‌زیست» برگزار شده است.

خجسته قیام تلاش، رییس ادارۀ حفاظت از محیط ‌زیست در ولایت جوزجان امروز (پنج‌شنبه، نهم میزان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که هدف آنان از راه‌اندازی این کارگاه آگاهی‌دهی، آشنایی سربازان و افسران پولیس جوزجان با منابع آلوده‌کنندۀ محیط زیست و جرایم زیست‌محیطی می‌باشد.

خانم تلاش می‌افزاید که ریاست حفاظت از محیط زیست در ولایت جوزجان نیازمند همکاری پولیس در بخش نظارت از جرایم زیست‌محیطی است. او علاوه می‌کند که کارمندان پولیس باید با کارمندان ریاست محیط ‌زیست یک‌جا با جرایم زیست‌محیطی مبارزه کنند. رییس ادارۀ حافظت از محیط زیست خاطرنشان می‌سازد که پولیس می‌تواند در بخش تطبیق مقرره‌ها و قوانین زیست‌محیطی ادارۀ حفاظت از محیط‌ زیست در ولایت جوزجان را همکاری کند. به سخن او، این نخستین کارگاه آگاهی‌دهی در پیوند به منابع آلوده‌کنندۀ محیط زیست و جرایم ناشی از آن به پولیس جوزجان می‌باشد و در آینده‌ برنامه‌های بیش‌تری در این پیوند برگزار خواهد شد.

در همین‌حال، مسعود ندیم، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت جوزجان می‌گوید که در کارگاه آگاهی‌دهی حفاظت از محیط ‌زیست، چهل تن از کارمندان پولیس جوزجان شرکت کرده‌اند. در این میان ده پولیس زن نیز شامل می‌باشند. آقای ندیم اضافه می‌کند که پولیس جوزجان با امضای یک تفاهم‌نامۀ مشخص، همکاری‌ خود را با ریاست حفاظت از محیط ‌زیست در ولایت جوزجان افزایش داده است. او توضیح می‌دهد که آنان در آینده با همکاری ارگان‌های مربوطۀ دیگر برنامه‌های بیشتری را برای پولیس برگزار خواهند کرد.

این در حالی است که ریاست حفاظت از محیط زیست در ولایت جوزجان، موارد زیست‌محیطی را در این اواخر جدی گرفته است. مسوولان این ریاست دو روز پیش شماری از زباله‌دانی‌های بازیافتی را در شهر شبرغان نصیب کردند و از مردم خواستند که زباله‌ها را به جای ریختن در جاده‌ها در این زباله‌دانی‌ها بریزند.