جوزجان

برگزاری گفتمان «صلح و محیط زیست» در ولایت جوزجان

محمدجان آریا

10 August 2020

مسوولان محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که برنامۀ یک روزۀ گفتمان «صلح و محیط زیست» در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان از سوی ریاست اقوام و قبایل و ریاست حفاظت از محیط زیست برگزار شده است. به گفتۀ آنان، هدف از برگزاری این برنامه، گفتمان دربارۀ چگونه‌گی صلح و آسیب‌پذیری محیط زیست در زمان جنگ، میان مسوولان حکومت محلی و باشنده‌گان ولایت جوزجان می‌باشد.

خجسته تلاش، رییس ادارۀ حافظت از محیط زیست در ولایت جوزجان امروز (دوشنبه، ۲۰ اسد) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «متأسفانه جنگ‌های دو دهۀ گذشته در ولایت جوزجان آسیب جدی بر محیط زیست وارد کرده است.» او می‌افزاید که در جنگ‌های اخیر شماری از باغ‌ها و کشتزارها سوخته‌اند و به محیط زیست آسیب رسیده است. به گفتۀ بانو تلاش، برگزارکننده‌گان این گفتمان با مردم دربارۀ آوردن صلح و نگهداری و بازسازی محیط زیست صحبت می‌کنند.

در همین حال، محب‌الله، ولسوال خانقاه می‌گوید که قرار است باشنده‌گان این ولسوالی دیدگاه‌شان را در ارتباط به چگونه‌گی و ضرورت صلح با مسوولان حکومت محلی در ولایت جوزجان شریک بسازند. ولسوال خانقاه می‌افزاید که در حال حاضر شماری از روستاهای این ولسوالی در حالت صلح اعلام ناشده قرار دارند. او خاطرنشان می‌سازد که با پادرمیانی بزرگان محل، در شماری از روستاهای ولسوالی خانقاه جنگ متوقف شده است. آقای محب‌الله می‌گوید که در زمان توقف جنگ علاقه به کشاورزی بیش‌تر می‌شود و در حال حاضر بیش از ۴۰ باغچۀ سبز برای زنان در این ولسوالی ساخته شده است. به باور ولسوال خانقاه، کشت و ساخت این باغچه‌ها تأثیر مستقیم بر تعادل وضعیت محیط زیست در این ولایت دارد.

از سوی هم، عبدالوفا عثمانی، مسوول شورای مردمی در ولسوالی خانقاه به این باور است که برگزاری این دست برنامه‌ها به ویژه گفتمان‌های صلح از نیازهای اساسی در روستاهای کشور است. او می‌گوید که باشنده‌گان ولایت جوزجان از جنگ خسته شده‌اند. آقای عثمانی از گروه طالبان می‌خواهد که دیگر برادرکُشی و انسان‌کُشی را کنار بگذارند و به جای ریختن خون همدیگر، تخم گندم در زمین‌های‌شان بکارند.

در همین‌حال، شماری از باشنده‌گان ولسوالی خانقاه می‌گویند که پنج سال است که این ولسوالی در آتش جنگ می‌سوزد و آنان نه برق دارند و نه هم آب آشامیدنی. به سخن آنان، حتا آب برای کشاورزی به سختی قابل دست‌رس است. از این میان، خدای بیردی، باشندۀ ولسوالی خانقاه می‌گوید که امیدوار است پس از برقراری صلح، دولت به باشنده‌گان این ولسوالی توجه کند. او از حکومت محلی می‌خواهد که هرچه زودتر مشکل آب آشامیدنی و آب کشاورزی را برطرف بسازد.

ولسوالی خانقاه در مسیر شاهراه نمبر یک شبرغان – مزارشریف موقعیت دارد که روزانه صدها نفت‌کش و کامیون‌ باربری از این مسیر می‌گذرند.