زنان--

بسیج مردمی علیه طالبان؛ زنان جوزجانی سلاح بر شانه گرفتند

شماری از زنان در شهر شبرغان برای مقابله با تهدیدهای امنیتی و رویارویی با گروه طالبان سلاح برداشته‌اند. این زنان از روستاهای اطراف شهر به شبرغان، مرکز ولایت جوزجان آمده‌اند. تعداد آنان به صد‌ها نفر می‌رسد. این زنان می‌گویند که هدف‌شان ایستادن در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. حکومت محلی جوزجان از این اقدام زنان حمایت می‌کند.

مسلمه عطایی، رییس ادارۀ امور زنان در ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید که شماری از زنان از روستاهای اطراف شهر شبرغان به ادارۀ امور زنان مراجعه کرده و خواهان گرفتن سلاح شده‌اند. بانو عطایی می‌افزاید که ریاست امور زنان این خواست آنان را با مقام ولایت جوزجان در میان گذاشته است.

آن‌ چنانی که مسلمه عطایی بیان می‌کند، بیش از صد زن در شهر شبرغان در برابر طالبان مسلح شده‌اند. به گفتۀ بانو عطایی، این زنان از دولت می‌خواهند که در وضعیت بحرانی به آنان اجازه دهد که در میدان نبرد شرکت کنند.

زنان برای مقابله با تهدیدهای امنیتی و رویارویی با گروه طالبان سلاح برداشته‌اند

صفیه ۲۸ ساله یکی از زنانی است که سلاح کلاشنیکوف در دست دارد. او می‌گوید که با این کارش از نیروهای امنیتی و دفاعی حمایت می‌کند. صفیه اشاره می‌کند که نیروهای امنیتی و دفاعی تنها نیستند؛ بلکه به گفتۀ او، زن و مرد افغانستان در کنارشان ایستاده‌اند. او علاوه می‌کند که آماده است وارد میدان نبرد شود.

رقیه، خانم دیگری است که از یکی از دوردست‌ترین روستاهای جوزجان به مرکز این ولایت آمده است. او ۴۵ سال دارد و کلاشنیکوف شبیه صفیه روی شانه است قرار دارد. رقیه با اشاره به سلاح دست داشته‌اش می‌گوید که در گذشته‌ها نیز با همین ‌گونه سلاح در مقابل طالبان رزمیده است. این خانم جوزجانی بیان می‌کند که زنان افغانستان دیگر علاقه‌یی به تکرار نظام طالبانی ندارند. او خاطرنشان می‌سازد که زنان ولایت جوزجان شلاق طالبان را با مرمی پاسخ می‌دهند.

در حالی این زنان در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان سلاح برداشته‌اند که در دو هفتۀ پسین شماری از ولسوالی‌های این ولایت بدون درگیری به دست‌ گروه طالبان سقوط کرده است. در حدود ۴ سال پیش نیز شماری از زنان در ولسوالی‌ قوش‌تپۀ ولایت جوزجان در برابر گروه منسوب به داعش سلاح برداشته بودند.