معدن گاز

بهره‌برداری از چهار معدن گاز در ولایت جوزجان

مسوولان تصدی دولتی «افغان‌گاز» می‌گویند که این اداره از چهار معدن در شهر شبرغان روزانه بین پنج تا شش‌‌صد هزار متر مکعب گاز استخراج می‌کند. به گفتۀ آنان، استفاده از فناوری مدرن سبب شده است که از چاه‌های گاز واقع در معدن‌های جرقدوغ، شکرک، یتیم‌تاق و خواجه‌گوگرد استفاده بهتر صورت گیرد.

بر اساس گزارش مسوولان ریاست تصدی افغان‌گاز، این اداره نیازمندی‌های گاز شرکت خصوصی بیات‌پاور در شهر شبرغان و فابریکۀ دولتی کود برق در شهر مزارشریف را برآورده می‌سازند.

نزدیک به یک سال پیش، شرکت خصوصی بیات‌پاور با ظرفیت 42 میگاوات برق تولیدی از استخراج گاز، کارش را در شهر شبرغان آغاز کرد که حالا نیازمندی برق باشنده‌گان شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان از سوی این شرکت خصوصی تأمین می‌شود. همچنان شرکت دولتی کود برق در بخش تولید کودکیمایی و تولید برق در ولایت بلخ فعالیت می‌کند.

عبدالمجید، مسوول بخش تولید گاز در تصدی افغان‌گاز به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «ریاست تصدی افغان‌گاز با کمک مالی جامعۀ‌جهانی و فناوری‌های مدرن قادر است در مدت 24 ساعت بین پنج تا شش‌صد هزار متر مکعب گاز استخراج و تولید کند.» او می‌افزاید که این تصدی، تولیدات گاز را  به شرکت‌های پاوربیات و کود برق به فروش می‌رساند. به گفتۀ آقای عبدالمجید، قرار است تصدی افغان‌گاز در آیندۀ نزدیک با نصب یک دستگاه جدید به شرکت‌های خصوصی غضنفر گروپ و شیشه‌سازی «جیت گلاس» در ولایت بلخ نیز گاز صادر کند.

این مسوول بخش تولید گاز در تصدی دولتی افغان‌‌گاز اضافه می‌کند که با نصب دستگاه جدید تجرید سلفر، ظرفیت استخراج و تولید گاز در 24 ساعت به 1.5 میلیون متر مکعب خواهد رسید که نیازمندی گاز شرکت‌های خصوصی و دولتی در این حوزه برطرف خواهد شد.

عبدالمجید خاطرنشان می‌سازد که نزدیک به هزار نفر در چهار معدن گاز در ولایت جوزجان مصروف کار هستند و با نصب دستگاه جدید تجرید سلفر و استخراج و تولید گاز، بین یک تا یک‌ونیم هزار کاریگر دیگر نیز استخدام خواهند شد.

با این حال، یارمحمد روزی، کارمند تصدی افغان‌گاز در پیوند به نوسازی دستگاه‌های استخراج و پروسس گاز می‌گوید: «در سال‌های اخیر ریاست تصدی افغان‌گاز توانسته است با کمک‌ مالی جامعه‌جهانی، دستگاه‌های مدرن تجرید سلفر، کمپروسور فشاری و دستگاه خشک‌کن گاز را در معادن یتیم‌تاق و خواجه‌ گوگردک نصب کند.» به گفتۀ او، حالا سهولت‌های زیادی در بخش استخراج، تصفیه و تولید گاز به میان آمده است.

از سوی هم، شماری از باشنده‌گان ولایت جوزجان از ادارۀ تصدی افغان‌گاز می‌خواهند که در داخل شهر شبرغان نیز در خانه‌های مردم گاز توزیع کند. قمرالدین، باشندۀ شبرغان می‌گوید، با وجودی‌که به تازه‌گی امکانات پیش‌رفتۀ تخنیکی در اختیار ریاست تصدی افغان‌گاز قرار گرفته است، اما هنوز باشنده‌گان شهر شبرغان از استفادۀ گاز منطقۀشان محروم‌اند.

مسولان ریاست تصدی افغان‌گاز اما می‌گویند که با نصبت یک دستگاه تجرید سلفر، این مشکل باشنده‌گان شبرغان برطرف خواهد شد.

تصدی افغان‌گاز از سال 1346 به این‌سو در بخش استخراج و تولید گاز در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان فعالیت دارد. بر اساس گزارش‌ها این تصدی تاکنون 192 چاه‌ گاز را در ولایت جوزجان کشف و تثبیت کرده است. از این میان اما تنها چهل چاه گاز فعال است.