خانۀ ویران

بیش از 7 هزار خانواده در بدخشان در معرض تهدید رویدادهای طبیعی قرار دارند

مسوولان محلی در بدخشان می‌گویند که بیش از هفت هزار خانواده در چهل روستای این ولایت زیر تهدید رویدادهای طبیعی قرار دارند. خطر رانش زمین، سنگ‌ریزه، برف‌کوچ و سیلاب‌ها این خانواده‌ها را تهدید می‌کند. به گفتۀ مسوولان محلی بدخشان این خانواده‌ها به اسکان مجدد نیاز دارند و حکومت محلی تلاش دارد در همکاری با نهادهای کمک‌کننده، زمینۀ انتقال آنان را به مناطق مصون فراهم بسازد.

محمد اسحاق یعقوبی، مدیر وقایه و کاهش خطر در ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی در بدخشان می‌گوید که در جریان چند سال پسین از میان هفت هزار و دو صد خانوادۀ معروض به خطر رویدادهای طبیعی، تنها یک‌هزار و دوصد خانوادۀ در همکاری دولت و نهادهای کمک‌کننده به جاهای مصون منتقل شده‌اند. به گفتۀ او، روند اسکان مجدد و خانه‌سازی با توجه به شدت تهدید خطر در مناطق مختلف اولویت‌بندی شده و این روند تا هنگام برطرف شدن نگرانی‌های مردم از ناحیۀ تهدید رویدادهای طبیعی ادامه خواهد یافت.

باشنده‌گان مناطق معروض به خطر رویدادهای طبیعی در بدخشان اما از افزایش روزافزون تهدید رویدادهای طبیعی در مناطق مختلف این ولایت اظهار نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند، اگر دولت به آنان رسیده‌گی نکند، خطر بروز فاجعۀ انسانی وجود دارد. عنایت‌الله، یکی از باشنده‌گان ولسوالی یفتل بدخشان می‌گوید که روستای آنان به گونۀ کامل زیر خطر تهدید رانش زمین قرار دارد و درزهای به میان آمده در کوهی که بر بالای روستای آنان موقعیت دارد، با گذشت هر روز بزرگ‌تر می‌شود و هر لحظه امکان رانش آن وجود دارد. به سخن او، اگر حکومت در زمینۀ اسکان مجدد به آنان توجه نکند، با رانش این کوه دوصد خانواده در این روستا زیر آوار خاک خواهند شد.

همین‌گونه فیض رحمان، باشندۀ ولسوالی تیشکان بدخشان می‌گوید که نزدیک به یک هزار خانواده در این ولسوالی در معرض تهدید رانش زمین قرار دارند و از چند سال به این‌سو وعده‌های زیادی را به خاطر اسکان مجدد از سوی مسوولان شنیده‌اند که به گفتۀ او، تا هنوز هیچ یکی از این وعده‌های عملی نشده است.

با این حال، مسوولان ادارۀ مبارزه با رویدادهای طبیعی در بدخشان می‌گویند، با آن که طی چند سال اخیر برای بیش از یک‌هزار و دو صد خانواده در نقاط مختلف ولایت بدخشان اسکان مجدد صورت گرفته است، اما هنوزهم خانواده‌های زیادی به اسکان مجدد نیاز دارند. مسوول بخش کاهش خطر ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی در بدخشان می‌گوید که سروی و کارهای مقدماتی شش‌صد خانوادۀ معروض به خطر رانش زمین در ولسوالی تیشکان نهایی شده و قرار است روند اسکان مجدد برای این شمار خانواده‌ها به زودی آغاز شود.

در همین حال، اعضای شورای ولایتی بدخشان با انتقاد از کم ‌توجهی مسوولان در زمینۀ پاسخ‌دهی به رویدادهای طبیعی و اسکان مجدد خانواده‌های زیر تهدید، می‌گویند که بدخشان یکی از ولایت‌های کوهستانی است و رویدادهای طبیعی همه‌ساله در این ولایت شمار زیادی را به کام مرگ می‌کشاند، اما حکومت در زمینۀ نجات جان مردم کار چشم‌گیری انجام نداده است.

طلب‌الدین قادری، معاون شورای ولایتی بدخشان می‌گوید که اسکان مجددی که طی سال‌های گذشته برای شماری از خانواده‌ها صورت گرفته بیشتر متمرکز به ولسوالی‌ها و مناطق مرکزی بوده است. به سخن او، شمار زیادی از خانواده‌های معروض به خطر رویدادهای طبیعی در ولسوالی‌های دوردست از برنامه‌های اسکان مجدد مستفید نشده‌اند.

به گفتۀ معاون شورای ولایتی بدخشان بیش‌ترین خانواده‌ها در ولسوالی‌های مرزی و ولسوالی‌های دوردست دیگری که در معرض خطر تهدید رانش زمین، سیلاب و برف‌کوچ قرار دارند، نیاز به اسکان مجدد دارند. او می‌افزاید، اگر حکومت تدبیری نسنجد و برای خانواده‌های معروض به خطر در نقاط امن خانه‌سازی نکند، این خطر وجود دارد که میزان قربانیان رویدادهای طبیعی همه‌ساله در این ولایت افزایش یابد.

مقام‌های محلی در بدخشان اما می‌گویند که روند مبارزه با رویدادهای طبیعی از سوی حکومت محلی در سطوح مختلف با توجه به شدت خطر جدی گرفته می‌شود. اختر محمد خیرزاده، معاون والی بدخشان می‌گوید که پاسخ‌دهی به رویدادهای طبیعی و اسکان مجدد برای خانواده‌های معروض به خطر در دستور کار حکومت محلی بدخشان قرار دارد و آنان در تلاش‌اند که در همکاری با نهادهای کمک‌کننده، خانواده‌های معروض به خطر را اسکان مجدد بدهند.

بدخشان در شمال‌شرق کشور با داشتن جغرافیای کوهستانی یکی از ولایت‌های حادثه‌خیز است. همه‌ساله رویدادهای طبیعی از باشنده‌گان معروض به خطر در این ولایت قربانی می‌گیرد. مقام‌های محلی در بدخشان می‌گویند که پس از بررسی هیأت تخنیکی کمیتۀ ملی مبارزه با رویدادهای طبیعی، بر اساس اولویت‌بندی و آسیب‌پذیری نقاط معروض به تهدید، در نظر دارند که همۀ باشنده‌گان مناطق معروض به تهدید رویدادهای طبیعی را در آینده‌ها به جاهای مصون منتقل کنند.