جهادی‌ها

تأکید فرماندهان جهادی بر ایجاد «جبهۀ مقاومت» در بدخشان

شماری از فرماندهان جهادی در همایش گرامی‌داشت از نخستین سال‌یاد کشته شدن جنرال نذیر محمد نیازی، شهردار پیشین بدخشان و از فرماندهان جهادی کشور بامداد امروز (دوشنبه، دهم سنبله) در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت بر ایجاد جبهۀ مقاومت در برابر طالبان تأکید کردند. آنان می‌گویند که نیاز است برای مهار نا‌امنی‌های موجود در این ولایت، فرماندهان جهادی بسیج شوند.

نذیر محمد نیازی، شهردار و از فرماندهان نام‌دار جهادی بدخشان در دهم سنبلۀ پارسال (1398) بر اثر انفجار ماین جاسازی‌شده در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان کشته شد. اکنون فرماندهان جهادی بدخشان در نخستین سال‌یاد کشته شدن او، افزون بر انتقاد تند از حکومت در زمینۀ رسیده‌گی و بررسی پروندۀ قتل آقای نیازی و عدم توجه حکومت مرکزی بر تأمین امنیت در این ولایت، بر ایجاد یک جبهۀ مقاومت تأکید می‌ورزند.

حمدالله دانشی، از فرماندهان جهادی بدخشان می‌گوید که جغرافیای جنگی طالبان در بسیاری از ولسوالی‌های بدخشان گسترش یافته و دامنۀ ناامنی‌ها تا دروازه‌های شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان رسیده است. به سخن او، اگر تدبیری برای مهار این ناامنی سنجیده نشود و فرماند‌هان جهادی برای مهار این وضعیت با هم متحد نشوند، دامنۀ بحران گسترده‌تر خواهد شد. آقای دانشی می‌افزاید که حکومت مرکزی در امر مهار ناامنی‌های بدخشان ناکام عمل کرده و فرماندهان جهادی این ولایت باید برای جلوگیری از نفوذ روزافزون طالبان بر جغرافیای بدخشان دست به کار شوند و با استفاده از امکانات موجود در این ولایت از گسترش جغرافیای جنگی این گروه جلوگیری کنند.

این فرماندۀ جهانی تأکید می‌ورزد: «مجاهدین بدون هیچ‌گونه امکانات با سلاح‌های ابتدایی در برابر شوروی سابق رزمیدند، امروز که ما تمام امکانات نظامی را در اختیار داریم چگونه شده است که در برابر وضعیت جاری و تشدید ناامنی‌ها و بحران‌های برخاسته از آن بی‌توجه شده ایم؟.» آقای دانشی خاطرنشان می‌سازد که مجاهدین بدخشان باید بر محور جبهۀ مقاومت گردهم بیایند و با ایجاد یک فرماندهی واحد برای تأمین امنیت بدخشان دست به کار شوند.

همین‌گونه صبغت‌الله سایق، رییس پیشین ریاست محافظت از رجال برجسته و یکی از فرماندهان جهادی در بدخشان ضمن تمجید از کارکردها و فعالیت‌های نذیر محمد نیازی در امر تأمین امنیت این ولایت و مبارزه‌های ضد طالبانی او می‌گوید که مجاهدین بدخشان باید با تبعیت از تجربه‌های جنگی گذشتۀشان در برابر کنترل وضع امنیتی این ولایت با هم متحد شوند. به گفتۀ آقای سایق، همۀ برنامه‌های عملیاتی و اقدامات حکومت مرکزی در زمینۀ تأمین امنیت بدخشان به دلیل این‌که با وضعیت موجود هم‌خوانی نداشته، کارساز نبوده است. آقای سایق، تصریح می‌کند که مجاهدین بدخشان توانایی مهار ناامنی‌های بدخشان را به خوبی دارند و در صورتی که بر یک محور بسیج شوند، هیچ یکی از گروه‌های تروریستی نمی‌تواند که این ولایت را به پناه‌گاه خود بدل کند.

در همین حال، عبدالبصیر وثیق، فعال مدنی در بدخشان می‌گوید که حکومت از کنار قتل‌های زنجیره‌یی و هدف‌مند فرماندهان جهادی به ساده‌گی عبور می‌کند و هیچ گونه توجهی در زمینۀ رسیده‌گی به پرونده‌های قتل فرماندهان جهادی ندارد. آقای وثیق می‌افزاید که ناتوانی حکومت در بررسی پروندۀ کشته شدن برهان‌الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح و بی‌توجهی حکومت در امر بررسی و شناسایی عاملان کشته شدن جنرال نذیر محمد نیازی از عمده‌ترین مواردی‌اند که به گفتۀ او، نشان‌دهندۀ اوج بی‌توجهی حکومت نسبت به کشته شدن رهبران و فرماندهان جهادی می‌باشد.

آقای وثیق خاطرنشان می‌سازد که بی‌توجهی حکومت نسبت به بررسی چگونه‌گی قتل فرماندهان جهادی و افزایش ناامنی‌ها ایجاب می‌کند که همۀ فرماندهان جهادی این ولایت با ایجاد یک محور نیرومند علیه این وضعیت بشورند.

این در حالی است که هم‌اکنون گروه طالبان افزون بر این ‌که بر همۀ جغرافیای اقتصادی و معادن بدخشان تسلط دارند، بر بخش‌هایی از 14 ولسوالی این ولایت نیز کنترل دارند و تحرکات نظامی جنگ‌جویان این گروه همه‌روزه در حال افزایش است.

با آن‌که مسوولان محلی ولایت بدخشان در سال‌های گذشته همواره از راه‌اندازی‌ عملیات‌های تصفیه‌یی و پاک‌سازی مناطق ناامن بدخشان از وجود طالبان سخن گفته‌اند، اما به گفتۀ فرماندهان جهادی، هیچ یکی از این عملیات‌ها برای پایان دادن به حضور جنگ‌جویان خارجی در این ولایت نتیجه‌بخش نبوده است. از همین رو، فرماندهان جهادی در ولایت بدخشان تعهد کرده‌اند که برای ایجاد جبهۀ مقاومت با دیگر فرماندهان جهادی در همۀ ولسوالی‌های این ولایت رأی‌زنی می‌کنند و این محور را به زودی ایجاد خواهند کرد.