افغانستان و تاجیکستان

تأکید والی بدخشان روی از سرگیری فعالیت‌ها و همکاری‌های میان‌مرزی با تاجیکستان

سیمع‌الله سیحون

28 September 2020

مقام‌های محلی در ولایت بدخشان خواستار از سرگیری فعالیت‌ها و همکاری‌های میان‌مرزی با کشور تاجیکستان هستند. والی بدخشان در یک نشست فوق‌العاده با اعضای کمیسیون همکاری‌های میان‌مرزی در بدخشان خواستار از سرگیری فعالیت‌ها و همکاری‌های مرزی افغانستان با تاجیکستان شده است.

کمیسیون همکاری‌های میان‌مرزی حدود شانزده سال پیش به هدف ایجاد روابط نیک میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان و توسعۀ فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی ایجاد شد. فعالیت این کمیسیون اما بنا بر دلایلی در شانزده سال‌ گذشته متوقف بوده است.

محمد ذکریا سودا، والی بدخشان به تازه‌گی پس از سفرش به تاجیکستان می‌گوید که این کمیسیون به منظور تقویت همکاری‌های میان‌مرزی بر بنیاد تفاهم‌نامه‌های قبلی باید فعالیت‌هایش را از سر بگیرد و در زمینه‌های تقویت روابط میان‌مرزی و فعالیت‌های بازرگانی و فرهنگی گام‌های جدی و عملی بردارد.

آقای سودا می‌افزاید که در این سفر روی مشکلات ولسوالی‌های مرزی، چگونه‌گی گسترش روابط فرهنگی، اقتصادی، ترانزیتی، صحی و ایجاد مجدد کمیسیون میان‌مرزی با مقام‌های جمهوری تاجیکستان گفت‌وگو کرده است. والی بدخشان خاطرنشان می‌سازد که دو کشور (افغانستان و تاجیکستان) در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش‌های فرهنگی، آموزشی و بهداشتی روابط عمیق و دیرینه دارند و ایجاب می‌کند که فعالیت‌های کمیسیون‌ همکاری‌های مرزی بین دو کشور از سر گرفته شود.

والی بدخشان در این نشست با تأکید بر گسترش همکاری‌های میان مرزی مطابق به قوانین و تفاهم‌نامه‌های هر دو کشور، به اعضای این کمیسیون هدایت می‌دهد که پیشنهادها و طرح‌های‌شان را در بخش‌های فرهنگی، ترانزیتی، بهداشتی و آموزشی آماده بسازند و در هماهنگی با مقام‌های حکومت مرکزی آن را با اعضای این کمیسیون در کشور تاجیکستان شریک بسازند.

باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی بدخشان می‌گویند که آنان بخش بزرگی از نیازمندی‌های زنده‌گی‌شان را از طریق خاک تاجیکستان از بازارهای مشترک به دست می‌آوردند، اما اخیراً با بسته شدن مرزهای تاجیکستان در پی تهدید ویروس کرونا و بسته شدن بازارهای مرزی اکنون با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند.

مقام‌های محلی در ولایت بدخشان می‌گویند که آنان مشکلات باشنده‌گان مناطق مرزی بدخشان را با کشور تاجیکستان در میان گذاشته‌اند و همزمان با آغاز فعالیت‌ بازارهای مشترک مرزی و باز شدن مرزها، این مشکل کاهش خواهد یافت.

چندی پیش هیأت کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان در سفری به افغانستان با مقام‌های بلندرتبۀ نظامی این کشور روی چگونه‌گی تقویت همکاری‌های مرزی میان دو کشور گفت‌وگو کرده است. در این نشست مقام‌های امنیتی تاجیکستان در مورد بهبود وضعیت امنیتی مناطق مرزی دو کشور، حفاظت از مرزهای دولتی، مبارزه با تروریسم بین‌المللی، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، چالش‌ها و تهدیدهای جدید و همچنان ارتباطات و امنیت انرژی و پروژه‌های اقتصادی بحث و تبادل نظر کرده‌اند. در این نشست دو طرف بر گسترش روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی تأکید کرده‌اند که جهت کمک به صلح و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد.

تاجیکستان از کشورهای هم‌مرز با افغانستان است که در سال‌های گذشته در زمینۀ تأمین انرژی برق، عرضۀ خدمات بهداشتی، زمینه‌سازی برای تحصیلات عالی و مبارزه با قاچاق‌ مواد مخدر و تروریستان بین‌المللی در مناطق مرزی با افغانستان همکاری‌های خوبی داشته است. مقام‌های تاجیکستان و افغانستان می‌گویند که آنان به منظور رفع تهدیدهای امنیتی در مناطق مرزی و تقویت همکاری‌های مرزی جهت ثبات و توسعه در منطقهۀ به گونۀ مشترک تلاش خواهند کرد.