فولاد

تجلیل از روز جهانی صلح؛ پایتخت و رویای کور مردم

sonia

21 September 2020

در همۀ کشور‌ها همه‌ساله از روز جهانی صلح تجلیل به عمل می‌آید. با آن که جنگ و خاطرات سیاهش همواره بر شادی مردم سایه افگنده ‌است، اما افراد از برقراری یک صلح ‌واقعی نااُمید نمی‌شوند. ملت رنج‌دیدۀ افغانستان نیز به مانند سوگواران کشورهای دیگر از جنگ، خسته و نگران این روزها به آمدن صلح خوش‌بین هستند. با همین امیدواری شهروندان کشور نیز با برگزاری نشست‌های بزرگ و کوچک، راه‌اندازی نمایشگاه‌های خیابانی، برنامه‌های موسیقی و نقاشی روز «جهانی صلح» را گرامی می‌دارند.

در پایتخت امروز (دوشنبه، ۳۱ سنبله) انجمن دانش‌جویان دانشگاه «ابن سینا» به همکاری انستیتیوت صلح ایالات متحدۀ امریکا (USIP) و موسسۀ صلح و عدالت افغانستان (APJO) با رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، برنامه‌یی را زیر نام «روز جهانی صلح» در تالار علامه محمد اسماعیل مبلغ برگزار کردند. این برنامه با اشتراک مسوول نهاد‌های ذکر شده، آموزگاران، چهره‌های سیاسی‌، دانش‌جویان و فرهنگیان برگزار شده است.

عبدالناصر پولاد، استاد این دانشگاه، ماستر ترینر صلح و مدیر برنامه‌های دانشگاه ابن سینا در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که برگزاری این دست برنامه‌ها در بلند بردن سطح آگاهی مردم اهمیت زیادی دارد. به سخن او، حضور و همدستی مردم از قشر‌های گوناگون در این دورهمی ارزش به سزایی در تفاهم و صلحِ میان فردی، دارد.

در همین حال، همایون میلاد، فعال مدنی و مسوول روند صلح انستیتیوت صلح ایالات متحدۀ امریکا به این باور است که هر جوان یک معمار صلح است. برای همین، نقش جوانان در روند صلح نباید دست‌کم گرفته‌شود. او از رهبران حکومت می‌خواهد که اجماع جوانان را نادیده‌ نگیرند و فرصت بدهند‌ که این ‌معماران جوان برای صلح و فردای افغانستان تبادل نظر کنند.

در این میان یکی از آموزگاران دانشگاه ابن سینا، آغاز گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان را یک فرصت خوب می‌خواند و می‌گوید که این فرصت به دست‌آمده می‌تواند به سود و برعکس به ضرر مردم افغانستان تمام شود. او نگران است که اگر جوانان از این فرصت گفت‌‌وشنود روبه‌رو استفاده نکنند، احتمال آغاز دوبارۀ جنگ‌های داخلی و حتا به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور، وجود دارد.

همچنان سید مصطفی سعیدی، معاون علمی دانشگاه «رنا» که در این برنامه شرکت کرده است، نسل جوان و آگاه افغانستان را یک مزیت می‌پندارد و تنما دارد که‌ این سفیران صلح (جوانان) با دقت کامل و آگاهانه مدیریت‌ شوند. او سهیم ساختن این نسل در نهاد حکومت، نهادهای سیاسی و فرهنگی و پرورش ایده‌های جوان کشور سودمند عنوان می‌کند.

این برنامه به منظور گرامی‌داشت از روز جهانی صلح در حالی برگزار می‌شود که ‌گفت‌وگو‌های مستقیم صلح میان دولت و گروه طالبان در بیرون از کشور و دور از چشم خبرنگاران جریان ‌دارد. سران حکومت مردم را در خفا قرار می‌دهند. همچنان جزییات این گفت‌وگوها هنوز همه‌گانی نشده است. با این حال، جوانان با اشتراک در این برنامه‌، ممانعت‌های سر راه صلح را به بحث گرفتند و آرزوی برقراری صلح واقعی را در سر دارند.