دستر خوان ملی 2

تسریع روند توزیع مواد برنامۀ دسترخوان ملی در بدخشان

مسوولان برنامۀ ملی میثاق شهروندی در بدخشان می‌گویند که کار توزیع مواد غذایی در بستر برنامۀ دسترخوان ملی را در این ولایت عملاً آغاز کرده‌اند. در این برنامه باشنده‌گان هشت ولسوالی بدخشان زیر پوشش کمک‌رسانی قرار خواهند گرفت. برنامۀ دسترخوان ملی به هدف فقرزدایی و جبران زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا برای شهروندان در دستور کار حکومت قرار گرفته است.

انجینر احمد زاهد، مسوول برنامۀ ملی میثاق شهروندی در بدخشان به خبرگزاری نشانه می‌گوید که از طریق این برنامه 90 درصد از باشنده‌گان هشت ولسوالی این ولایت که 610 روستا را دربر می‌گیرد، زیر پوشش کمک‌های این برنامه قرار خواهند گرفت. به گفتۀ او، برای هر خانواده به ارزش چهار هزار افغانی مواد غذایی توزیع می‌شود تا زیان‌های برخاسته از شیوع ویروس کرونا و فقر فراگیر جبران شود.

رییس برنامۀ ملی میثاق شهروندی می‌افزاید که برای هر خانواده بر اساس انتخاب مردم محل 24 کیلو برنج، 10 لیتر روغن، 8 کیلو لوبیا، 5 کلچه صابون و 6 کیلوگرام نخود خریداری و توزیع می‌شود. آقای زاهد علاوه می‌کند که روند توزیع این مواد زیر نظر مستقیم مردم و با دخیل‌سازی آنان در این روند از خریداری تا توزیع صورت می‌گیرد.

رییس برنامۀ ملی میثاق شهروندی در بدخشان خاطرنشان می‌سازد که ارزیابی‌های آنان نشان می‌دهد که این مواد توانسته وضعیت زنده‌گی روستانشینان و افراد فقیر را بهبود بخشد.

صبغت‌الله، یکی از باشنده‌گان ولایت بدخشان می‌گوید که برنامۀ دسترخوان ملی بسیاری از خانواده‌هایی را که توانایی تأمین ابتدایی‌ترین مخارج زنده‌گی را نداشتند، از فقر فراگیر نجات داده و آنان امیدوارند با تداوم این روند گواه کاهش فقر باشند. به سخن او، بسیاری از باشنده‌گان مناطق دوردست و روستاهای بدخشان با فقر فراگیر روبه‌رو هستند و حکومت باید دامنۀ این برنامه را به ولسوالی‌های دیگر بدخشان نیز بکشاند تا از بلند رفتن میزان فقر در کوتاه‌مدت جلوگیری شود.

مسوولان برنامۀ ملی میثاق شهروندی در بدخشان اطمینان می‌دهند که پس از تکمیل روند توزیع مواد غذایی در هشت ولسوالی بدخشان، ولسوالی‌های دیگر این ولایت نیز زیر پوشش این برنامه قرار می‌گیرد.

گفتنی است که برنامۀ دسترخوان ملی به هدف آن چه رسیده‌گی فوری به اقشار گرسنه و آسیب‌پذیر ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور خوانده می‌شود، حدود پنج ماه پیش آغاز شد. تطبیق این برنامه در حالی جریان دارد که مجلس نماینده‌گان به دلیل آن چه حیف‌ومیل احتمالی هزینه‌های دولت در این برنامه خوانده می‌شود، با آن مخالفت کرده است.