اجماع جوانان

تشکیل اجماع جوانان برای صلح در ولایت بلخ

شماری از جوانان، فعالان مدنی، دانش‌جویان و استادان دانشگاه‌ها در بلخ از یک ماه به این‌سو نشست‌های پی‌همی را زیر نام «اجماع جوانان برای صلح» در شهر مزارشریف برگزار می‌کنند. آنان می‌گویند که هدف‌شان از تشکیل این اجماع، رساندن صدا و خواست جوانان به صورت مستقل از نشانی جوانان به طرف‌های درگیر جنگ در کشور است. به گفتۀ دست‌اندرکاران این نهاد، تمرکز آنان روی برنامۀ چگونه‌گی برقراری صلح با گروه طالبان می‌باشد.

محمد انور اکبری، مسوول ولایتی اجماع جوانان برای صلح در ولایت بلخ در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «ما در گام نخست نشست‌هایی  با جوانان بلخ اعم از پسران و دختران داشتیم و در گام دوم دیدارهایی با مسوولان نهادهای مدنی و استادان دانشگاه‌ها روی موضوع چگونه‌گی برقراری صلح انجام دادیم.» آقای اکبری می‌افزاید که هدف اساسی آنان معرفی یکی از جوانان توانا از آدرس «اجماع جوانان برای صلح» به هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح می‌باشد. به باور اقای اکبری، جوانان باید یک نمایندۀ مستقل در هیأت گفت‌وگوکنندۀ صلح داشته باشند. به سخن محمد انور اکبری، جوانانی که در دو دهۀ پسین از رفاه اقتصادی برخوردار بوده‌اند و  هیچ‌گاهی طعم محرومیت را  نچشیده‌اند، نمی‌توانند در میز مذاکره با طالبان از جوانان افغانستان نماینده‌گی کنند.

در همین‌حال، حبیب شمالی، عضو اجماع جوانان برای صلح به این باور است که دولت افغانستان در قسمت معرفی نمایندۀ جوانان در مذاکرات صلح، گزینشی و مصلحتی عمل کرده است. او می‌گوید: «کسانی ‌که به عنوان نماینده‌گان جوانان معرفی شده‌اند به منافع شخصی و گروهی خود می‌اندیشند.» به سخن آقای شمالی، آنان جنگ و قربانی را به چشم ندیده‌اند، بلکه در بهترین شرایط اقتصادی بزرگ شده‌اند و درک‌شان از خواست جوانان بسیار اندک است.

آقای شمالی می‌افزاید که خواست جوانان این است که گروه طالبان در حکومت افغانستان شریک نه، بلکه سهیم شوند و به دستاوردهای بیست سال پسین کشور احترام بگذارند.

این در حالی است که حکومت از نشانی وزارت دولت در امور صلح یک هیأت 21 نفری را برای مذاکره با گروه طالبان معرفی کرده است. در این میان، باتور دوستم و خالد نور به نماینده‌گی از جوانان افغانستان شامل این هیأت شده‌اند. گروه اجماع جوانان برای صلح دو ماه پیش در شهر کابل با همکاری جوانان، فعالان مدنی، دانش‌جویان و استادان دانشگاه به هدف سهیم ساختن جوانان «مستقل» در هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح آغاز به کار کرده است. این نهاد اکنون در دوازده ولایت کشور نماینده‌گی فعال دارد.