پیاز زعفران

تلاش‌ها برای گسترش کشت زعفران در ولایت جوزجان

محمدجان آریا

06 September 2020

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مال‌داری در ولایت جوزجان می‌گویند که برای دوازده تن از کشاورزان پیش‌قدم در شهر شبرغان و ولسوالی‌های آقچه، فیض‌آباد، منگجیک و خانقاه این ولایت پیاز زعفران توزیع شده است. آنان می‌افزایند که هدف ریاست زراعت ولایت جوزجان، افزایش و گسترش کِشت زعفران و ترویج آن در میان کشاورزان این ولایت می‌باشد.

ریاست زراعت، آبیاری و مال‌داری ولایت جوزجان برای هر کشاورز حدود پنج‌صد کیلوگرام پیاز زعفران همراه با بسته‌های کشاورزی مانند داروی نباتی و کود کیمیاوی توزیع کرده است. شکرالله بهیج، متخصص بخش ترویج ریاست زراعت، آبیاری و مال‌داری در ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه توضیح می‌دهد که کشاورزان به مدت دو روز در بخش چگونه‌گی کِشت و برداشت گیاه زعفران از سوی این ریاست آموزش دیده‌اند. به سخن او، هر کشاورز در حدود نیم جریب زمین را به شکل قطعۀ نمایشی زعفران کِشت می‌کند.

آقای بهیج می‌افزاید که در سال‌های گذشته در حدود پنج قطعه زمین زعفران کِشت می‌شد، اما امسال کِشت زعفران به ۱۲ قطعه زمین افزایش یافته است. به باور او، اقلیم جوزجان آب و هوای مناسبی برای کِشت زعفران دارد. آقای بهیج علاوه می‌کند که ادارۀ آنان تلاش دارد که در سال‌های آینده کِشت زعفران را گسترش دهد.

شکرالله بهیج به نماینده‌گی از ریاست زراعت، آبیاری و مال‌داری در ولایت جوزجان بیان می‌کند که کِشت زعفران در این ولایت نتیجۀ خوبی داده است و آنان تلاش دارند که زمینۀ بازاریابی را نیز برای کشاورزان فراهم کنند.

با این حال، روح‌الله یکی از کشاورزان شهر شبرغان می‌گوید که کشاورزان در ولایت جوزجان با کمبود آب مواجه هستند. او می‌افزاید که گیاه زعفران به آب زیاد نیاز ندارد و از همین‌رو زمین و اقلیم ولایت جوزجان برای کِشت زعفران مناسب است. این کشاورز اضافه می‌کند که این نخستین باری است که او به کِشت زعفران علاقه‌مندی پیدا کرده است. روح‌الله به مدت دو  روز روش چگونه‌گی کِشت زعفران را نیز آموخته است. این کشاورز علاوه می‌کند که مفاد فروش زعفران نیز نسبت به گیاه‌های دیگر بیش‌تر است.

عبدالقیوم، کشاورز دیگری است در ولایت جوزجان. او به این باور است که کِشت زعفران می‌تواند جای‌گزین خوبی برای کِشت کوکنار باشد. این کشاورز جوزجانی می‌گوید که نیاز است برای کشاورزان از طریق ریاست زراعت و منبر مسجد‌ها در پیوند و زیان‌های کوکنار و سود زعفران آگاهی بیش‌تری داده شود. به سخن او، کِشت زعفران یک محصول حلال است.

این همه در حالی است از یک دهه به این‌سو وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری در تلاش جای‌گزینی گیاه زعفران به جای کِشت کوکنار در میان کشاورزان کشور است. اکنون اما از مدت سه سال به این‌سو کِشت زعفران در میان کشاورزان ولایت جوزجان رواج یافته و ممکن به تدریج جای کوکنار را بگیرد.