5555

خلاقیت یک جوان بدخشانی؛ از ایجاد فرصت‌های کاری برای کودکان تا جلوگیری از آلوده‌گی محیط زیست

افزایش زباله‌های پلاستیکی ناشی از انباشت بوتل‌های آب معدنی و تهدید روزافزون آلوده‌گی‌های زیست محیطی، یک جوان بدخشانی را واداشته است تا با استفاده از زباله‌های پلاستیکی به تولید وسایل مورد نیاز باشنده‌گان محل بپردازد و نخستین گام عملی را جهت جلوگیری از آلوده‌گی‌های زیست محیطی بردارد.

احمد فرهاد کیهان، جوان بدخشانی در گوشه‌یی از شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان یک کارگاه هنری را ایجاد کرده است و در کنار فعالیت‌های هنری دیگر از بوتل‌های استفاده شدۀ آب معدنی که انباشت آن سبب آلوده‌گی محیط زیست می‌شود، وسایل مورد نیاز مردمان محل را می‌سازد. این جوان در کنار تولید لوازم مورد نیاز از زباله‌های پلاستیکی مصروف نقاشی، رسامی و خطاطی نیز می‌باشد.

آقای کیهان با استفاده از بوتل‌های آب معدنی وسایل کاربردی مانند کوچ، چوکی، زباله‌دانی و خانه‌های سیار تابستانی می‌سازد که با این کارش توانسته از آلوده‌گی محیط زیست ناشی از انبار زباله‌های پلاستیکی تا حدی جلوگیری کند.

آقای کیهان می‌گوید که این کار را به دو هدف آغاز کرده است؛ یکی ایجاد فرصت‌های کاری به کودکان خیابانی که تگدی می‌کنند و دیگر جلوگیری از آلوده‌گی محیط زیست. زیرا به سخن او، از یک‌طرف شمار زیادی از کودکانی که مصروف تگدی هستند از آموزش و پرورش محروم می‌مانند و از سوی دیگر انباشت زباله‌ها در داخل شهر و تخلیۀ آن در داخل آب دریا، خطر آلوده‌گی محیط زیست را به گونۀ جدی افزایش می‌دهد.

این جوان بدخشانی می‌افزاید که با این کار افزون بر جلوگیری از آلوده‌گی محیط زیست، برای کودکان خیابانی نیز زمینۀ کار را فراهم کرده است. او با خرید بوتل‌های استفاده شدۀ آب معدنی از این کودکان، یک نظام حمایتی را از آموزش و پرورش کودکان خیابانی فعال ساخته است.

این در حالی است که در سال‌های پسین استفاده از آب معدنی در کشور به ویژه در بدخشان افزایش یافته است. مصرف‌کننده‌گان آب معدنی، بوتل‌های پلاستیکی را در کنار دریاها و یا محل تخلیۀ زباله‌ها در داخل شهر و نزدیک خانه‌های رهایشی انبار می‌کنند. این اقدام باشنده‌گان بدخشان، نگرانی‌های جدی را مبنی بر آلوده‌ ساختن محیط زیست بیشتر کرده است.

با آن ‌که نهادهای دولتی و غیردولتی طی سال‌های پسین برنامه‌های زیادی را به هدف مدیریت زباله‌ها عملی کرده‌اند، اما هیچ یکی از این برنامه‌ها در جلوگیری از آلوده‌گی محیط زیست کارساز نبوده‌اند.

مسوولان ادارۀ محیط زیست در بدخشان با استقبال از اقدام این جوان می‌گویند که افزون بر حمایت از این جوان در راستای توسعۀ کارش، تلاش دارند تا برنامه‌های جامع‌تری را مطابق به پالیسی ادارۀ محیط زیست به هدف جلوگیری از آلوده‌گی‌های زیست محیطی عملی کنند.

عبدالشبیر ملک‌زاد، سرپرست ریاست حفاظت از محیط زیست در بدخشان می‌گوید که شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان بسیار کوچک است و عدم همکاری مردم در امر رعایت فرهنگ شهرنشینی و مشکلات در تخلیۀ زباله‌ها، آنان را نسبت به افزایش آلوده‌گی‌های زیست محیطی نگران ساخته است. آقای ملک‌زاده امیدوار است که خلاقیت این جوان بدخشانی برای جوانان دیگر در این ولایت الگو قرار بگیرد و مردم نیز از تولیدات پلاستیکی استفاده کنند تا از یک‌طرف یکی از چرخه‌های اقتصاد محلی فعال شود و از سوی دیگر باشنده‌گان بدخشان در جلوگیری از آلوده‌گی‌های زیست محیطی، سهم‌ خود را ادا کنند.

به گفتۀ او، بی‌توجهی مردم به رعایت فرهنگ شهرنشینی، نبود سیستم کانالازیسیون شهری، نبود محل مناسب و دورتر از شهر برای تخلیۀ زباله‌ها، بی‌توجهی به مدیریت زباله‌ها و تراکم بیش از حد نفوس در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان از عمده‌ترین عواملی‌اند که این شهر را به یکی از شهرهای آلودۀ کشور بدل کرده است. سرپرست ریاست حفاظت از محیط زیست در بدخشان می‌افزاید که آنان برنامه‌های عملی را در هماهنگی با اداره‌های مربوطه در دستور کار دارند و با عملی شدن آن تلاش خواهند کرد به این نگرانی‌ها پایان دهند.

در همین حال، نقیب‌الله ثاقب‌یار، رییس ادارۀ فرهنگ بدخشان می‌گوید که ادارۀ فرهنگ این ولایت از فعالیت‌های هنری هنرمندان حمایت می‌کند و به همین دلیل کارهای هنری آقای کیهان به ویژه ابتکار اخیر او مورد تقدیر قرار گرفته است. به سخن او، فعالیت‌های این جوان افزون بر این ‌که در جهت تبارز فرهنگ بدخشان مؤثر است، در زمینۀ جلوگیری از آلوده‌گی محیط زیست نیز مؤثر واقع می‌شود.

با این حال، باشنده‌گان ولایت بدخشان نیز می‌گویند که از وسایل تولید شده از بوتل‌های استفاده شدۀ آب معدنی به دلیل نرخ ارزان و ظرافتی که در تولید آن به کار رفته است، استفاده می‌کنند و تلاش‌ دارند با خرید این تولیدات پلاستیکی سهم‌شان را در جلوگیری از آلوده‌گی محیط زیست، ادا کنند.

کارگاه هنری کیهان، از چندین سال به این‌سو توسط یک جوان بدخشانی مدیریت می‌شود. این جوان در این مدت افزون بر ترویج فرهنگ صلح‌پروری از طریق هنر نقاشی و رسامی توانسته است که سهم خود را با ساخت وسایل مورد نیاز زنده‌گی مردم در امر جلوگیری از آلوده‌گی محیط زیست نیز ادا کند. این جوان بدخشانی در حالی از پلاستیک وسایل مورد استفاده را تهیه می‌کند که در دهه‌های اخیر جهان از آلوده‌گی محیطی به شدت رنج می‌برد. بر اساس پژوهش‌های انجام یافته زباله‌های پلاستیکی از خطرناک‌ترین نوع آلوده‌گی محیط زیست است؛ زیرا پلاستیک تا پنج‌صد سال در طبیعت باقی می‌ماند و تجزیه نمی‌شود.