12313212313

دادخواهی برای آتش‌بس؛ بیش از ۱۰ هزار امضا در جوزجان گردآوری شده است

باشنده‌گان جوزجان در یک اقدام کم‌پیشینه‌یی کارزار گردآوری امضا برای پایان جنگ و برقراری صلح در کشور را در این ولایت آغاز کرده‌اند. این برنامه برای سه روز از سوی دفتر «مشارکت» با همکاری باشنده‌گان شهر شبرغان در مرکز و روستاهای ولایت جوزجان راه اندازی شده است.

در دومین روز این کارزار حدود بیش از ده هزار امضا برای پایان جنگ گردآوری شده است. قرار است در این کارزار سه‌روزه بیش از شانزده هزار امضا به ‌منظور برقرار صلح در کشور گردآوری شود. این برنامه در ۳۴ ولایت کشور از سوی دفتر مشارکت راه‌اندازی شده است. این دست‌خط‌ها در بنرهایی زیر عنوان «آتش‌بس سرتاسری» چاپ می‌شوند.

فریده امینی، به نماینده‌گی از دفتر مشارکت به خبرگزاری نشانه می‌گوید که هدف از راه اندازی این کارزار، برقراری صلح و آتش‌بس دایمی در کشور است. خانم امینی می‌افزاید که در این کارزار دست‌خط افرادی گرفته می‌شود که در روستاهای دوردست جوزجان زنده‌گی می‌کنند و خواهان برقراری صلح در کشور هستند. به گفتۀ خانم امینی، این امضاها صدای آن‌عده از شهروندانی است که به دادخواهی‌های مدنی دسترسی ندارند. این عضو دفتر مشارکت امیدوار است با گرد‌آوری نزدیک به نیم میلیون امضا از سرتاسر کشور، آتش‌بس و صلح در افغانستان برقرار شود.

امضا برای پایان جنگ و برقراری صلح در کشور

در همین‌حال، محمدصالح، باشندۀ شهر شبرغان که ۵۰ سال عمر دارد، می‌گوید که مردم از جنگ خسته‌اند. او ضمن این ‌که در پای لوحه‌یی ای کارزار امضا کرده است، می‌افزاید که جنگ باعث مهاجرت، تباهی و بربادی شهروندان شده است. آقای صالح از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که هر چه زودتر آتش‌بس اعلام کنند.

از سوی دیگری، نوید خیراندیش، فعال مدنی در ولایت جوزجان بیان می‌کند که صلح نیاز مبرم یک کشور چندین ملیتی است. او خاطرنشان می‌سازد که قوم‌ها و ملت‌ها تنها در فضای صلح می‌توانند در کنار هم زنده‌گی آسوده داشته باشند. آقای خیراندیش با ابراز این مطلب، می‌گوید که او به آروزی برقراری آتش‌بس در این کارزار شرکت کرده است. او علاوه می‌کند که مردم افغانستان از آتش‌بس و صلح حمایت می‌کنند.

محمداکرم، باشندۀ دیگر جوزجان است که در کارزار آتش‌بس سرتاسری شرکت کرده است. او توضیح می‌دهد که جوانان در فضای صلح و امن کارهای موثرتری برای کشور انجام می‌دهند. محمداکرم جنگ را علت اصلی مهاجرت جوانان به بیرون از کشور می‌داند. این باشندۀ جوزجان نیز به امید برقراری آتش‌بس دایمی در کشور پای این لوحه امضا کرده است. او به این باور است که امضاهای گرد‌آوری شده برای صلح، جزوی از تاریخ این سرزمین می‌شوند.

کارزار سه‌روزۀ گرد‌آوری امضا به ‌منظور برقراری آتش‌بس دایمی در حالی از سوی دفتر مشارکت و باشنده‌گان شهر شبرغان آغاز شده است که جنگ‌جویان گروه طالبان شماری از ولسوالی‌های جوزجان را در این اواخر تصرف کرده‌اند. در حال حاضر شاهراه بلخ – جوزجان نیز زیر کنترل این گروه قرار دارد. دفتر «مشارکت» در بخش‌های دادخواهی برای صلح، حقوق زنان و دسترسی به آموزش و پرورش در ۳۴ ولایت کشور فعالیت دارد.