دختران جوزجان

دختران آبی‌پوش جوزجانی خواهان برقراری صلح در کشور هستند

محمدجان آریا

15 October 2020

شماری از دختران و زنان در ولایت جوزجان با پوشیدن لباس‌های آبی یک راه‌پیمایی را به منظور پایان جنگ در کشور راه‌اندازی کردند. این زنان و دختران از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که برای برقراری صلح در کشور، آتش‌بس اعلام کنند. آنان می‌گویند که هدف از راه‌اندازی این راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز مدنی، پیام‌رسانی صلح‌خواهی به مخالفان مسلح دولت به ویژه جنگ‌جویان گروه طالبان است. به سخن آنان، گروه طالبان باید هرچه زودتر آتش‌بس اعلام کند.

ملالی مبارزه، یکی از شرکت کننده‌گان این راه‌پیمایی و معاون مرکز آموزشی لینکلن در شهر شبرغان به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «باوجود ادامۀ مذاکرات صلح در کشور قطر، هنوز هیچ نشانه‌یی از آتش‌بس دیده نمی‌شود.» او تأکید می‌کند که به جای کاهش خشونت، مردم شاهد افزایش آن در ولایت‌های شمال کشور هستند. بانو مبارزه علاوه می‌کند که زنان و دختران بیش‌ترین آسیب را از جنگ افغانستان دیده‌اند و خواستار صلح با عزت هستند. او بیان می‌کند که زنان در ولایت جوزجان از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که روی دستاورد‌ها و حقوق زنان به گونۀ اساسی بحث و تبادل نظر کنند.

همچنان حمیرا، دانش‌جوی رشته حقوق و علوم سیاسی در یکی از دانشگاه خصوصی در جوزجان است. او که در این راه‌پیمایی شرکت کرده است، به این باورست که دولت افغانستان باید فشارهای سیاسی خود را بر گروه طالبان بیش‌تر کند و از دیپلماسی فعال کار بگیرد. او توضیح می‌دهد که هنوز هیچ نشانه‌یی از کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان در کشور دیده نشده است. او امیدوار است که دولت افغانستان به ویژه شورای عالی مصالحۀ ملی، شمار زنان را در میز مذاکره با طالبان افزایش دهد تا بتوانند از حقوق خود بهتر استفاده کنند.

این برنامۀ راه‌پیمایی با شعار صلح‌خواهی و نماد چادر آبی در حالی در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان برگزار می‌شود که رأی‌زنی‌ها برای توافق روی کارشیوۀ مذاکرات صلح میان هیأت مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان از یک ماه به این‌سو در قطر جریان دارد. دو طرف هنوز روی نهایی سازی این کارشیوه به توافق نرسیده‌اند.