نشست قطر

دیدگاه‌های ضدونقیض دربارۀ نهایی شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح

neshananews

29 November 2020

هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان دیدگاه‌های ضد و نقیضی دربارۀ نهایی شدن کارشیوۀ مذاکرات صلح ارایه می‌کنند.

نادر نادری، سخنگوی هیأت مذاکره‌کننده دولت افغانستان می‌گوید که دو طرف مذاکره در دوحه روی ماده‌های کارشیوۀ مذاکرات صلح به توافق رسیده‌اند، اما روی مقدمۀ این کارشیوه هنوز توافق نشده است.

آقای نادری در برگۀ توییترش نوشته است که هیأت‌های مذاکراتی در مورد 21 مادۀ کارشیوۀ مذاکرات صلح در اصول به توافق رسیده‌اند. او می‌افزاید که مقدمۀ این کارشیوه به وضاحت بیشتری نیاز دارد و هیأت‌های مذاکراتی فیصله کرده‌اند تا این مقدمه را در نشست‌ عمومی هر دو هیأت به بحث بگیرند.

دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر اما مدعی است که هر دو طرف مذاکره روی کارشیوۀ مذاکرات صلح به شمول مقدمه و 21 مادۀ آن به صورت کامل به توافق رسیده‌اند. محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در برگۀ توییترش نوشته است که این کارشیوه حدود شانزده روز پیش در (25 عقرب) نهایی شده و در 27 عقرب در حضور نمایندۀ دولت قطر به زبان‌های رسمی کشور خوانده شده است.

گفتنی است که بحث روی این کارشیوه نزدیک به سه ماه زمان دربر گرفته است. هیأت‌های مذاکراتی دولت و گروه طالبان پس از بحث‌های طولانی با پا در میانی دولت قطر، امریکا و پاکستان در این مورد توافق کرده‌اند.

در این توافق، موافقت‌نامۀ صلح امریکا و طالبان، اعلامیۀ کابل واشنگتن، خواست‌های اشتراک‌کننده‌گان لویه جرگۀ مشورتی صلح، قطع‌نامۀ شورای امنیت سازمان ملل در مورد صلح افغانستان و خواست‌های هر دو طرف مذاکره‌کننده به عنوان اساس مذاکرات صلح قرار گرفته‌اند.

با این وجود، گفته می‌شود ارگ ریاست جمهوری این توافق را نپذیرفته و به همین دلیل شماری از اعضای هیأت مذاکراتی دولت افغانستان را از پذیرش این توافق منع کرده است.

همزمان با بروز این اختلاف‌ها تلاش‌ها برای نهایی‌سازی تشکیل شورای عالی مصالحۀ ملی کشور نیز شدت گرفته است. اتحادیۀ اروپا و بریتانیا خواستار نهایی شدن هرچه زودتر تشکیل این شورا هستند.

با این حال، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی عصر دیروز با رییس‌جمهور غنی دیدار کرده است. موضوع‌ مورد بحث در این دیدار اما تاکنون به صورت کامل همه‌گانی نشده است.