زنان شبرغان

راه‌اندازی برنامۀ آموزش بازرگانی برای بانوان کارآفرین در جوزجان

محمدجان آریا

24 November 2020

برنامۀ آموزش بازرگانی و بازاریابی برای شماری از بانوان کارآفرین در ولایت جوزجان از سوی یک مرکز آموزشی برگزار شده است.

ملالی مبارز، معاون مرکز آموزشی «لینکلن» به خبرگزاری نشانه می‌گوید که هدف از راه‌اندازی برنامۀ آموزش بازرگانی برای بانوان کارآفرین در جوزجان آشنایی زنان تجارت‌پیشه با ترفند‌های مدرن بازرگانی و معرفی بازار کار برای آنان است. خانم مبارز می‌افزاید که این برنامۀ آموزشی برای مدت سه روز برای پانزده تن از بانوان کارآفرین درنظر گرفته شده است. به گفتۀ خانم مبارز، شماری از این بانوان در حال حاضر مصروف کار بازرگانی هستند.

آن چنانی که معاون مرکز آموزشی «لینکلن» می‌گوید، آنان برای شماری از دخترانی که ایدۀ بازرگانی دارند نیز آموزش و مشوره می‌دهند. بانو مبارز خاطرنشان می‌سازد که مرکز آموزشی لینکلن ایده‌های بازرگانی زنان را گسترش می‌دهد. شماری از اشتراک کننده‌گان این برنامه به شغل‌های رستورانت‌داری، کافه‌داری، بازرگانی آنلاین، خریدوفروش جایداد و رسانه‌داری مصروف‌اند.

معاون مرکز آموزشی لینکلن توضیح می‌دهد که آنان با راه‌اندازی برنامه‌های آموزش بازرگانی برای بانوان، ویژه‌گی‌های یک بازرگان خوب و زیرک را برای زنان کارآفرین آموزش می‌دهند. خانم ملالی همچنان می‌گوید که بخش دیگر این برنامۀ آموزشی به معرفی فُرصت‌های بازرگانی برای دخترانی اختصاص داده شده است که هنوز در خانه هستند و وارد بازار کار نشده‌اند.

به باور خانم مبارز، دولت می‌تواند در بخش چالش‌های فرهنگی و اجتماعی دیدگاه مردم را نسبت به تجارت زنان عوض کند. او اضافه می‌کند که در حال حاضر شماری از نهادهای غیردولتی مرکز آموزشی لینکلن را در بخش راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی، حمایت مالی می‌کنند.

در حال حاضر سه رستورانت، سه باشگاه ورزشی، یک رسانۀ ‌دیداری و شنیداری، یک کارگاه خیاطی، خریدوفروش جایداد و شماری از دکان‌های لوازم بهداشتی در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان از سوی زنان اداره و مدیریت می‌شوند. همچنان یک دختر دیگر در این ولایت در بخش تجارت آنلاین کالاهای فرهنگی، مصروف کار است.