بایسکل رانی

رکاب‌زنی دختران جوزجانی به حمایت از برنامۀ حفاظت از محیط زیست

محمدجان آریا

08 October 2020

ریاست حفاظت از محیط زیست در جوزجان به منظور جلب توجه باشنده‌گان این ولایت به چگونه‌گی حفاظت از محیط زیست، مسابقۀ بایسکل‌رانی را در شهر شبرغان، مرکز این ولایت راه‌اندازی کرده است. در این مسابقۀ ورزشی شماری از دختران بایسکل‌سوار نیز شرکت کرده‌اند. آنان می‌گویند که داشتن محیط زیست سالم به سود همه است و آنان برای تشویق دیگران در این برنامه شرکت کرده‌اند.

خجسته قیام تلاش، رییس ادارۀ حفاظت از محیط زیست در ولایت جوزجان امروز (پنج‌شنبه، هفدهم میزان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که این برنامه به منظور پیام‌رسانی به مردم برگزار شده است تا باشنده‌گان این ولایت حفاظت از محیط‌شان را جدی بگیرند. خانم تلاش اضافه می‌کند که کارمندان ریاست حفاظت از محیط زیست در جوزجان از راه‌های گوناگون و با برگزاری برنامه‌های مختلف تلاش دارند که میزان آلوده‌گی‌های برخاسته از دود موتر و صوت را در شهر شبرغان کاهش بدهند.

رییس ادارۀ حفاظت از محیط زیست تأکید می‌ورزد که بایسکل‌سواری به جای راننده‌گی با موتر به صحت و جامعه مفید است. او ابراز امیدواری می‌کند که روزی خانواده‌ها به‌جای موترسواری فرزندان‌شان را به بایسکل‌سواری تشویق کنند.

مهناز هفده ساله، عضو تیم بایسکل‌رانی بانوان در مرکز انکشاف جوانان است. مهناز با پیام «نه به آلوده‌گی هوا» در مسابقۀ امروزی شرکت کرده است. او می‌گوید که هفتۀ دو روز در استدیوم ورزشی شهر شبرغان، تمرین بایسکل‌رانی می‌کند. به سخن مهناز، بایسکل جای‌گزین خوبی برای وسایل دودزا است. او با چهارده دختر دیگر می‌خواهد در پایان مسابقۀ بایسکل‌رانی پیام حفاظت از محیط زیست را برای باشنده‌گان ولایت جوزجان برسانند.

خجسته حیدری، شرکت‌کنندۀ دیگری این مسابقه است. او باور دارد که برگزاری برنامه‌های این ‌چنینی از سوی ارگان‌های دولتی با  همکاری جوانان تأثیر زیادی بر جامعه می‌گذارد. خانم حیدری بیان می‌کند که برنامه‌های ورزشی و فرهنگی، توجه جوانان و خانواده‌ها را نسبت به حفاظت از محیط زیست بیشتر جلب می‌کند.

این در حالی است که حدود دو ماه پیش نیز ریاست حفاظت از محیط زیست در ولایت جوزجان مسابقۀ بایسکل‌رانی را میان ۳۰ تن از پسران به هدف پیام‌رسانی به مردم برگزار کرده است. ظاهراً فعالیت‌ ریاست حفاظت از محیط زیست در ولایت جوزجان نسبت به ولایت‌های دیگر بیشتر است. مسوولان این ریاست می‌گویند که همۀ تلاش‌های خود را به منظور حفاظت از محیط زیست انجام خواهند داد.