کمک

ریاست مهاجرین در جوزجان برای 93 خانوادۀ جنگ‌زده مواد غذایی توزیع کرد

محمدجان آریا

21 October 2020

مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در ولایت جوزجان به ۹۳ خانوادۀ متضرر از جنگ در شهر شبرغان، مرکز این ولایت مواد غذایی و غیرغذایی توزیع کرده است. این مواد غذایی از سوی دفتر سازمان غذایی جهان و دفتر حمایت از کودکان برای بی‌جا شده‌گان کمک شده است.

عبدالمالک رستمی، رییس ادارۀ امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید که این کمک‌ها شامل چهار بوری آرد، روغن، لحاف، کمبل و لوازم آشپزخانه می‌باشد. او اضافه می‌کند که این کمک‌ها به خانواده‌هایی توزیع شده است که در حالت بد اقتصادی قرار دارند. به سخن آقای رستمی، خانواده‌های جنگ‌زدۀ دیگر نیز به زودی کمک دریافت خواهند کرد.

رییس ادارۀ امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان توضیح می‌دهد که این خانواده‌ها در یک ماه پسین به دلیل شدت جنگ‌ از ولسوالی‌های ناامن ولایت‌های فاریاب و سرپل به شهر شبرغان بی‌جا شده‌اند.

در همین‌حال، محمد نعیم، یکی از بی‌جا شده‌گان می‌گوید که حدود یک ماه پیش با خانم و چهار فرزندش از ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب به شهر شبرغان آمده است. او بیان می‌کند که درگیری میان جنگ‌جویان طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی بلچراغ سبب شده است که او خانه‌اش را ترک کند. آقای نعیم از کمک‌های صورت گرفته، ابراز رضایت می‌کند و می‌افزاید که این کمک‌ها تا دو ماه دیگر برای خانواده‌اش بسنده خواهند بود. او اما از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که هرچه زودتر جنگ را توقف دهند.

نورالدین، باشندۀ دیگر ولسوالی کوهستان ولایت سرپل است که به تازه‌گی با خانمش به شهر شبرغان آمده است. او توضیح می‌دهد که جنگ‌های اخیر در ولایت سرپل سبب شده است که شمار زیادی از روستانشینان ولسوالی کوهستان به مرکز ولایت سرپل و یا به شهر شبرغان کوچ کنند. به گفتۀ او، جنگ‌جویان گروه طالبان همه‌روزه به بهانه‌های مختلف با نیروهای امنیتی کشور در حال جنگ هستند. آقای نورالدین خرسند است از این‌ که یک ماه می‌شود در شهر شبرغان در امنیت زنده‌گی می‌کند.

این در حالی است که بر اساس گزارش ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در ولایت جوزجان، در جریان سال روان خورشیدی بیش از پنج ‌هزار خانواده به علت جنگ‌های داخلی از ولایت‌های فاریاب، سرپل و ولسوالی‌های ناامن ولایت جوزجان به شهر شبرغان کوچیده‌اند.