زنان هلمندی

زنان هلمندی خواستار برقراری آتش‌بس دايمی در کشور شدند

عرفان برزگر

09 December 2020

بیش از یک‌صدوپنجاه زن هلمندی به شمول خانوادۀ الیاس داعی که از مناطق ناامن و ولسوالی‌های سیزده گانۀ این ولایت در یک ورکشاپ دو روزه گردهم آمده‌اند، از طرف‌های درگير جنگ می‌خواهند که جنگ را به گونۀ کامل توقف دهند و با برقراری آتش‌بس دایمی در کشور توافق کنند.

علاوالدین رحيق، عضو دفتر حمایت مردمی ارگان‌های محلی در هلمند می‌گوید، زنانی که در این ورکشاپ دو روزه گردهم آمده‌ و خواستار برقراری آتش‌بس دایمی در کشور شده‌اند، از جریان درگیری‌های مسلحانه زیان‌مند شده‌اند. به سخن او، این زنان شوهر، برادر و یا پسران خود را در جریان جنگ از دست داده‌اند. آقای رحيق می‌افزاید که دیدگاه، پیشنهاد و انتقاد این زنان از سوی ادارۀ ارگان‌های محلی گردآوری و به مرکز منتقل خواهد شد.

عبدالمعید هاشمی، مسوول کمیتۀ دفاع ژورنالیستان در هلمند می‌گوید که این ورکشاپ به کمک مالی ریاست حمایت مردمی قبلاً در ده ولایات کشور تطبیق شده و هدف آن نقش زنان در روند صلح و آگاهی‌دهی جامعه از حقوق زنان و نقش آنان در اقتصاد خانواده است.

بریالی نظری، معاون مقام ولایت هلمند خاطرنشان می‌سازد که ادارۀ محلی هلمند حامی حقوق، آزادی، آموزش و کار بانوان است. به گفتۀ آقای نظری، ادارۀ محلی هلمند متعهد است که قاتلان الیاس داعی، خبرنگاری که چندی پیش در این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد را شناسایی و به پنجۀ قانون خواهد سپرد. مادر الیاس داعی با چشمان پر از اشکش در این ورکشاپ از جناح‌های درگير جنگ می‌خواهد که هرچه زودتر به آتش‌بس درازمدت و صلح دایمی در کشور به توافق برسند.

این در حالی است که عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که مذاکرات جدی در روند صلح امروز (چهارشنبه، نوزدهم قوس) در قطر آغاز خواهد شد. از این پیش، هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان روی کارشیوۀ مذاکرات صلح به توافق رسیده‌اند. دولت افغانستان اعلام کرده است که برقراری آتش‌بس در کشور در صدر آجندای مذاکرات صلح قرار خواهد گرفت. تاکنون اما روشن نیست که آیا طالبان و دولت روی برقراری آتش‌بس در کشور به توافق خواهند رسید و یا خیر.