تهداب معارف خانقاه جوزجان

ساختمان معارف ولسوالی خانقاه جوزجان پس از 20 سال تهداب‌گذاری شد

پس از گذشت دو دهه دولت‌داری در کشور سنگ‌ تهداب ساختمان معارف در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان به تازه‌‌گی گذاشته شده است. مسوولان محلی می‌گویند که اعمار ساختمان معارف در این ولسوالی نزدیک به هفت میلیون افغانی هزینه بر خواهد داشت.

عبدالرحیم سالاری، رییس معارف ولایت جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که هزینۀ ساخت تعمیر مدیریت معارف در ولسوالی خانقاه از بودجۀ دولت پرداخته می‌شود. آقای سالاری می‌افزاید که نبود امنیت در مرکز ولسوالی خانقاه سبب شده است که ساختمان معارف این ولسوالی تاکنون اعمار نشود.

رییس معارف ولایت جوزجان توضیح می‌دهد که این ساختمان در مساحت ۱۸۷ متر مربع در دو طبقه اعمار می‌شود. این ساختمان دارای هفت اتاق، سه تشناب و یک آشپزخانه است. آقای سالاری با ابراز این مطلب بیان می‌کند که دیوار دوره‌یی، چاه آب آشامیدنی، سیستم برق آفتابی نیز شامل پروژۀ اعمار این ساختمان است. به سخن او، این پروژه قرار است تا شش ماه دیگری به بهره‌برداری سپرده شود.

در همین ‌حال، عبدالمجید حمیدی، ولسوال خانقاه علاوه می‌کند که در حال حاضر کارهای اداری معارف ولسوالی خانقاه در اتاق‌های درسی یک مکتب به پیش می‌رود. آقای حمیدی اعمار ساختمان مدیریت معارف را به امنیت و صلح در این ولسوالی نسبت می‌دهد. آقای حمیدی تأکید می‌کند که حکومت محلی با همۀ توان در بخش تأمین امنیت همکار معارف ولسوالی خانقاه خواهد بود.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در حال حاضر ۱۹ مکتب دخترانه و پسرانه در تشکیل مدیرت معارف ولسوالی خانقاه وجود دارند که از این میان ۹ مکتب آن دارای ساختمان و ۱۰ مکتب دیگری ساختمان معیاری ندارند. ولسوالی خانقاه با بیش از ۳۰ هزار نفوس یکی از ولسوالی‌های نسبتاً امن ولایت جوزجان به شمار می‌رود.

خانقاه در سال ۱۳۸۱ خورشیدی به سطح ولسوالی ارتقا یافت. پیش ‌از آن، ناحیۀ خانقاه بخشی از ولسوالی آقچۀ ولایت جوزجان به شمار می‌رفت. این ولسوالی در مسیر بزرگ‌راه جوزجان – بلخ موقعیت دارد و در حال حاضر بخش‌هایی از این ولسوالی زیر حاکمیت طالبان قرار دارد. محمد هاشم رییس، والی جوزجان اما می‌گوید که کار افراز پاسگاه‌های تازۀ نیروهای امنیتی و دفاعی در بخش‌های آسیب‌پذیر ولسوالی خانقاه آغاز شده است.