ماه فروشی

صنعت رو‌به‌رو رُشد پرورش ماهی در ولایت جوزجان

محمدجان آریا

19 November 2020

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مال‌داری در ولایت جوزجان می‌گویند که صنعت پرورش ماهی در این ولایت رو به رشد است. به گفتۀ آنان، در سال روان خورشیدی مال‌داران علاقه‌مندی بی‌پیشینه‌یی برای سرمایه‌گذاری روی فارم‌های پرورش ماهی از خود نشان داده‌اند.

فخرالله حلیم‌زی، آمر خدمات مالی و کشاورزی در ریاست زراعت ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید که امسال شماری از فارم‌های تجارتی پرورش ماهی در ولایت جوزجان به شش فارم رسیده است. او اضافه می‌کند که به شکل میان‌گین در این فارم‌ها حدود ۲ تا ۵ هزار ماهی زیر پرورش قرار دارند. آقای حلیم‌زی خاطرنشان می‌سازد که دفتر «NHLPl» نیز برای سه فارم، چوچۀ ‌ماهی کمک کرده است. دفتر «NHLPl» یا برنامۀ ملی باغ‌داری و مال‌داری از یک دهه به این‌سو در بخش‌های گوناگون با کشاورزان و مال‌داران در ولایت جوزجان همکاری می‌کند.

آمر خدمات مالی و کشاورزی این ریاست همچنان بیان می‌کند که این ریاست میان دفترهای کمک‌کننده و پرورش‌دهنده‌گان ماهی نقش تسهیل‌کننده را ایفا می‌کند. به سخن او، ریاست زراعت جوزجان در بخش مشوره‌دهی با پرورش‌دهنده‌گان ماهی نیز همکاری می‌کند. آقای حلیم‌زی تأکید می‌کند که در حال حاضر بیش‌تر باشنده‌گان ولایت جوزجان از ماهی‌های پرورش‌یافته در شبرغان، استفاده می‌کنند.

در همین حال، سید تمیم، مالک یکی از فارم‌های پرورش ماهی در شهر شبرغان می‌گوید که او در حدود شش‌صد هزار افغانی را در یک فارم پرورش ماهی سرمایه‌گذاری کرده است. آقای تمیم می‌افزاید که در حال حاضر حدود ۱۴ هزار ماهی در فارمش وجود دارد. به سخن مالک این فارم پرورش ماهی، امسال سرمایه‌گذاری روی فارم‌های ماهی بیش‌تر شده است. او در فارمش دو حوض بزرگ برای پرورش‌ ماهی ساخته است.

همچنان رحیم‌الله محبت، یکی از ماهی‌پزان در شهر شبرغان می‌گوید که علاقه‌مندی مردم به ماهی‌های پرورش‌ یافته در شهر شبرغان نسبت به ماهی‌هایی که از پاکستان وارد جوزجان می‌شوند، بیش‌تر شده است. او اذعان می‌کند که پیش از این، آنان ماهی را از پاکستان وارد می‌کردند، اما حالا درصدی بلندی از گوشت ماهی را از فارم‌های پرورش ماهی در داخل جوزجان به دست می‌آورند.

صنعت پرورش ماهی در ولایت جوزجان در حالی رو به رُشد است که پیش از این ماهی مصرفی ولایت جوزجان از ولسوالی‌های قرقین و خم‌آب وارد شهر شبرغان می‌شد. این دو ولسوالی در کنار دریای آمو و در همسایه‌گی با کشور ترکمنستان قرار دارند. اما در حال حاضر نسبت افزایش ناامنی و جنگ‌، کم‌تر ماهی از این دو ولسوالی‌ به شهر شبرغان آورده می‌شود. اما ظاهراً ایجاد و افزایش فارم‌های پرورش ماهی در شهر شبرغان، جای نیاز مردم به گوشت ماهی را پُر کرده است.