فعالان مدنی

فعالان مدنی در جوزجان خواستار اعلام آتش‌بس شدند

محمدجان آریا

20 September 2020

شماری از کنش‌گران مدنی در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان با برگزاری برنامه‌یی زیر عنوان «برای صلح فریاد می‌زنیم» از طرف‌های درگیر جنگ در کشور می‌خواهند که نبرد را توقف دهند و آتش‌بس سرتاسری در کشور اعلام کنند. آنان می‌گویند که نخست باید در جریان مذاکرات مستقیم صلح، آتش‌بس موقت اعلام شود و با یک توافق سیاسی آتش‌بس عمومی و سرتاسری در کشور اعلام شود.

علی شیر انتظار، نویسنده و فعال مدنی در ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «این برنامه از سوی نهاد حرکت ملی صلح افغانستان با همکاری شماری از نهادهای مدنی راه‌اندازی شده است.» آقای انتظار علاوه می‌کند که گفتمان‌، مناظره و سخنرانی‌های متعددی شامل برنامۀ «برای صلح فریاد می‌زنیم» می‌شود.

این فعال مدنی همچنان می‌گوید که نهادهای مدنی در ولایت جوزجان با راه‌اندازی این برنامه نگرانی خود را نسبت به موضوع‎های حقوق بشری و تلف شدن حقوق زنان در گفت‌وگوهای صلح با مردم و دولت افغانستان در میان گذاشتند. او همچنان بیان می‌کند که مطرح کردن درخواست آتش‌بس به طرف‌های درگیر جنگ، هدف اصلی این برنامه است.

همچنان سید رسول سادات، فعال مدنی در ولایت جوزجان توضیح می‌دهد که مردم افغانستان از جنگ خسته شده‌اند. او اما می‌افزاید که ارزش‌های دو دهۀ پسین نباید در جریان گفت‌وگوهای صلح معامله شوند. آقای سادات خاطرنشان می‌سازد که باید در چنین زمان حساس تنش‌های قومی، گروهی، زبانی، سمتی و مذهبی را کنار بگذاریم تا به صلح نزدیک شویم.

در همین حال، محفوظه مهدی، دانش‌جوی دانشگاه جوزجان به این باور است که زنان و دختران قربانیان اصلی جنگ‌های چهار دهۀ گذشته در افغانستان هستند. او می‌گوید که باوجود این که زنان از جنگ خسته شده‌اند، اما نمی‌شود دستاورد‌های آنان در جریان دو دهۀ گذشته نادیده گرفته شود. خانم محفوظه مهدی تأکید می‌ورزد که هیچ‌گاهی زنان در افغانستان به عقب بر نمی‌گردند. به سخن او، زنان و دختران نیروهای اصلی پیشرفت و آینده‌سازان افغانستان نوین هستند.

این در حالی است که در دو روز گذشته چندین برنامۀ صلح‌خواهی، مدنی، فرهنگی و ورزشی در شماری از ولایت‎های شمال کشور به مناسبت آغاز نخستین دور گفت‌وگوهای مستقیم صلح برگزاری شده‌اند. همچنان برنامه‌های مشابه دیگری نیز قرار است در ولایت‌های فاریاب، بلخ و سرپل برگزار شوند.

دولت افغانستان نیز دو روز پیش از طالبان خواست که به برقراری آتش‌بس در جریان مذاکرات صلح پاسخ مثبت بدهند، اما گروه طالبان می‌گویند که نخست باید به عوامل جنگ می‌پردازیم و سپس روی برقراری آتش‌بس در کشور بحث خواهیم کرد. از همین رو، طالبان حمله‌های تهاجمی‌شان را در نقاط مختلف کشور افزایش داده‌اند.