سلطان زاده

مردی در ولایت سرپل دو جریب زمین شخصی‌اش را به ریاست معارف اهدا کرد

محمدجان آریا

14 September 2020

مسوولان ریاست معارف در ولایت سرپل می‌گویند که حاجی محمد عظیم سلطان‌زاده، باشندۀ این ولایت دو جریب (چهار هزار متر مربع) زمین شخصی‌اش را جهت ساخت مکتب در مرکز شهر سرپل به ریاست معارف اهدا کرده است. به گفتۀ آنان، ارزش این قطعۀ زمین، ۸ صد هزار افغانی برآورد شده است. قبالۀ این زمین از سوی پسر این مرد به رییس معارف ولایت سرپل تسلیم داده شده است.

احمدخان بیک‌زاده، رییس ادارۀ معارف در ولایت سرپل در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که این مکتب قرار است در روستای«نوآباد یکاب دشت» در ناحیۀ سوم شهر سرپل ساخته شود. به گفتۀ آقای بیک‌زاده، در محل یاد شده بیش‌ از هشت صد خانواده زنده‌گی می‌کنند و کودکان‌شان از این مکتب بهره‌مند خواهند شد.

رییس معارف ولایت سرپل توضیح می‌دهد که در گذشته دانش‌آموزان از منطقۀ «نوآباد یکاب دشت» فاصلۀ زیادی را برای رفتن به مکتب‌های روستاهای همجوار طی می‌کردند. اکنون به سخن او، با ساخت این مکتب مشکل دانش‌آموزان این منطقه برطرف خواهد شد. او اما هنوز دربارۀ چگونه‌گی ساخت این مکتب جزییات ارایه نمی‌کند.

آقای بیک‌زده اضافه می‌کند که هرازگاهی شماری از باشنده‌گان ولایت سرپل زمین‌های شخصی خود را به منظور اعمار مکتب به ریاست معارف اهدا می‌کنند. او می‌گوید که ریاست معارف این ولایت نیز با اهدای لوح‌ سپاس‌نامه از کمک‌کننده‌گان به معارف، استقبال می‌کند.

آقای بیک‌زاده خاطرنشان می‌سازد که از این پیش نیز حاجی عظیم سلطان‌زاده یک قطعه زمین شخصی‌ دیگرش را در منطقۀ حکمت‌آباد در شهر سرپل به خاطر ساخت یک مکتب دختران به ریاست معارف اهدا کرده بود. او علاوه می‌کند که در این مکتب در حال حاضر حدود بیش از یک‌هزار دختر دانش‌آموز در حال آموزش و پرورش هستند.

در دو سال پسین باشنده‌گان ولایت سرپل ۱۲۹ قطعه زمین شخصی خود را به خاطر ساخت مکتب برای ریاست معارف این ولایت اهدا کرده‌اند.