WhatsApp Image 2020-04-06 at 12.05.25 PM

مقام‌های امنیتی بدخشان از تأمین امنیت نوروز اطمینان می‌دهند

مقام‌های امنیتی در بدخشان می‌گویند که همۀ آماده‌گی‌های لازم برای تأمین امنیت تجلیل از نوروز در این ولایت روی دست گرفته شده و باشنده‌گان بدخشان می‌توانند با خاطر آرام از سال‌نو خورشیدی تجلیل کنند. به گفتۀ آنان، نیروهای ارتش ملی، امنیت ملی و پولیس ملی بر بنیاد برنامۀ امنیتی که جهت تأمین امنیت روزهای نوروز طرح‌ریزی شده است، عمل می‌کنند و با افراز ایست‌های بازرسی تلاش خواهند کرد از بروز رویدادهای احتمالی و ناامنی جلوگیری کنند.

محمد صادق مرادی، فرمانده پولیس ولایت بدخشان می‌گوید که آنان افزون بر این ‌که برنامۀ امنیتی را جهت تأمین امنیت مراسم سال‌نو خورشیدی روی دست گرفته‌اند، به همۀ حوزه‌های امنیتی نیز هدایت داده‌اند که با ایجاد ایست‌های بازرسی در دروازه‌های ورودی، وضع محدودیت‌های سخت‌گیرانه در نقاط مزدحم شهر و جاهایی که مراسم نوروزی در آن اجرا می‌شود، از بروز رویدادهای امنیتی جلوگیری کنند.

فرمانده پولیس بدخشان به باشنده‌گان این ولایت اطمینان می‌دهد که همۀ تدابیر امنیتی برای تأمین امنیت روزهای نوروز از پیش گرفته شده و مردم می‌توانند با خاطر آرام و به دور از هر گونه تشویش و نگرانی به اجرای مراسم نوروز بپردازند. آقای مرادی همچنان از باشنده‌گان ولایت بدخشان می‌خواهد که با نیروهای امنیتی همکار باشند و رویدادهای مشکوک امنیتی را به نیروهای امنیتی اطلاع دهند.

در همین حال، باشنده‌گان بدخشان نیز با استقبال از تلاش‌های نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت نوروز می‌گویند که آنان نسبت به توان‌مندی نیروهای امنیتی کشور باور کامل پیدا کرده‌اند و امیدوارند که روزهای نوروز را در یک فضای امن سپری کنند. نویدالله نوشفر، باشندۀ شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان می‌گوید که وضعیت جاری برای آنان نگران‌کننده است و نیروهای امنیتی باید ایست‌های بازرسی را در نقاط مختلف شهر و دروازه‌های ورودی این ولایت افزایش دهند.

این در حالی است که باشنده‌گان بدخشان همه‌ساله از نوروز طی مراسم ویژه‌یی گرامی‌داشت می‌کنند. این مراسم از برگزاری همایش‌های نوروزی، ساز و موسیقی تا میلۀ سمنک، جهنده بالا و سبزه‌لگد را دربر می‌گیرد. به دنبال افزایش ناامنی‌ها میزان نگرانی‌های باشنده‌گان بدخشان نسبت به برگزاری این مناسب افزایش یافته است. مسوولان امنیتی بدخشان اما از تأمین امنیت این مراسم به گونۀ کامل اطمینان می‌دهند.