کانکور

ممانعت طالبان از حق آموزش دختران و اشتراک آنان در آزمون کانکور در بدخشان

در پی وضع محدودیت‌های سنگین از سوی گروه طالبان بر حق آموزش دختران، صدها دختر در مناطق زیر اثر این گروه از حق آموزش و ده‌ها دختر دیگر از اشتراک در آزمون کانکور امسال محروم مانده‌اند.

مسوولان محلی، اعضای شورای ولایتی و باشنده‌گان بدخشان می‌گویند که به دنبال وضع قوانین سخت‌گیرانه از سوی گروه طالبان بر بخش‌هایی از مناطق زیر اثر شان در ولسوالی‌های راغستان، کوهستان، یمگان، جرم و وردوج این ولایت، صدها دختر واجد شرایط آموزش از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم مانده‌اند. به سخن آنان، در چندین ولسوالی این ولایت یک دختر هم نتوانسته در آزمون کانکور امسال (1399) شرکت کند.

مسوولان محلی می‌گویند که به دلیل ممانعت گروه طالبان از اشتراک دختران متقاضی آزمون کانکور در ولسوالی‌های مایمی و نسی نزدیک به 300 تن از دختران دانش‌آموز از اشتراک در آزمون ورودی دانشگاه‌های دولتی محروم مانده اند. کامبیز قربانی، ولسوال مایمی بدخشان به خبرگزاری نشانه می‌گوید که 184 دختر در این ولسوالی قصد اشتراک در آزمون کانکور را داشتند، اما پس از ممانعت و هشدار گروه طالبان از اشتراک در آزمون کانکور محروم شدند. به گفتۀ او، این دختران دو روز پیش می‌خواستند از طریق ولسوالی نسی، یکی از ولسوالی‌هایی که بخش بزرگ آن زیر کنترل طالبان است، جهت اشتراک در آزمون کانکور به ولسوالی شکی بروند، اما با ممانعت طالبان روبه‌رو شدند.

همچنان محمد ابراهیم قیومی، ولسوال نسی می‌گوید که به استثنای 24 دختر دانش‌آموزی که باشندۀ مرکز این ولسوالی هستند، هیچ دختر دیگری به دلیل ممانعت گروه طالبان در آزمون کانکور در این ولسوالی شرکت نکرده است. آقای قیومی می‌افزاید که بر اساس آمارهای وزارت معارف 80 دختر در این ولسوالی واجد شرایط و متقاضی شرکت در آزمون کانکور بوده است.

در همین حال، باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی بدخشان نیز می‌گویند که طالبان آنان را تهدید کرده‌اند و در صورتی که دختران آنان در آزمون کانکور شرکت کنند، باید جریمۀ نقدی بپردازند. نظر محمد، رییس شورای انکشافی ولسوالی مایمی می‌گوید که طالبان برای اشتراک هر دختر متقاضی آزمون کانکور، 40 هزار افغانی جریمۀ نقدی وضع کرده‌اند. به گفتۀ او، مردم محل از از یک‌سو به دلیل ترس از دست دادن جان و از سوی دیگر به دلیل ناتوانی مالی و پرداخت جریمۀ نقدی به طالبان ناگزیر شدند که دختران‌شان را از شرکت در آزمون کانکور امسال محروم بدارند. این باشندۀ مناطق مرزی بدخشان از حکومت محلی و مرکزی می‌خواهد که راجع به سرنوشت دختران آنان تصمیم بگیرند و با درنظر گرفتن یک حوزۀ مشخص جهت اخد آزمون کانکور از این شمار دختران باقی‌مانده زمینۀ ادامۀ آموزش‌های عالی را به آنان فراهم بسازد.

از سوی دیگر، به دلیل ممانعت گروه طالبان از حق آموزش دختران در شماری از ولسوالی‌های این ولایت، دختران نمی‌توانند که بالاتر از صنف ششم و هشتم درس بخوانند. محبوب رحمان طلعت، عضو شورای ولایتی بدخشان می‌گوید که بخش بزرگی از ولسوالی‌های کوهستان و راغستان بدخشان از چندین سال به این‌سو زیر حاکمیت طالبان قرار دارد و این گروه به دختران اجازۀ رفتن به مکتب را نمی‌دهند. به گفتۀ او، از این دو ولسوالی در آزمون کانکور امسال حتا یک دختر هم شرکت نکرده است؛ زیرا به سخن او، گروه طالبان به دختران اجازۀ ادامۀ آموزش‌ بالاتر از صنف هشتم را نمی‌دهند.

با این حال، مسوولان ریاست معارف در ولایت بدخشان نیز تأیید می‌کنند که بیش از 200 تن از دختران متقاضی آزمون ورودی کانکور در ولسوالی‌های مایمی و نسی این ولایت به دلیل ممانعت گروه طالبان از اشتراک در آزمون کانکور محروم مانده‌اند. رییس معارف ولایت بدخشان در هماهنگی با هیأت اعزامی کانکور برنامه‌یی را روی دست گرفته است تا آزمون این شمار دختران بازمانده از کانکور را در ولسوالی شغنان اخد کند. رییس معارف بدخشان می‌افزاید که آزمون کانکور در نقاط دیگر این ولایت به گونۀ معمول به پیش می‌رود و هیچ دختری در ولسوالی‌های دیگر این ولایت از اشتراک در آزمون کانکور محروم نشده‌اند.

آزمون کانکور امسال (1399) دو روز پیش در ولایت بدخشان آغاز شد و تا امروز (شنبه، اول سنبله) ادامه دارد. گروه طالبان تاکنون دلیل ممانعت دختران از شرکت در آزمون کانکور را همه‌گانی نکرده‌اند.