کرونا افغانستان

موج سوم کرونا؛ مسوولان صحی در شمال‌شرق از گسترش ویروس و بی‌تفاوتی مردم نگران‌اند

به دنبال شیوع موج سوم کرونا در افغانستان مسوولان بخش صحی در ولایت‌های شمال‌شرقی کشور با اظهار نگرانی از گسترش روزافزون این ویروس می‌گویند که افزایش شمار واقعه‌های جهش‌یافته کووید 19 نشان می‌دهد که موج سوم این بیماری واگیردار وارد مرحلۀ گردش اجتماعی شده و سرعت انتشار آن در مقایسه به موج‌های اول و دوم به شدت بیشتر است.
به گفتۀ مسوولان صحی، طی دو هفتۀ گذشته شمار زیادی از واقعه‌های مثبت نوع جهش‌یافتۀ ویروس کرونا در ولایت‌های تخار، کندز و بدخشان به ثبت رسیده و این ارقام میزان ابتلا به ویروس کرونا را با درصدی بلندی نسبت به موج‌های نخست و دوم نشان می‌دهد.

شاهدالله دانشی، مسوول بخش «کووید 19» در بدخشان می‌گوید که طی بیش از یک هفتۀ گذشته نزدیک به 240 واقعۀ مثبت کرونا در این ولایت به ثبت رسیده است که بیماران آن زیر مراقبت‌های بهداشتی قرار دارند.
به گفتۀ او، در کم‌تر از یک هفتۀ گذشته آنان از میان 96 واقعۀ مشکوک به کرونا، 44 واقعۀ مثبت را به ثبت رسانده‌اند. این ارقام سطح بلندی از ابتلا و انتشار ویروس کرونا را در بدخشان نشان می‌دهد. آقای دانشی با انتقاد از بی‌تفاوتی‌های باشنده‌گان بدخشان در برابر رهنمودهای بهداشتی وزارت صحت عامه می‌گوید که مردم در زمینۀ رعایت فاصله‌های اجتماعی، استفاده از ماسک، خودداری از رفت‌وآمد به مکان‌های پُرجمعیت و برگزاری مراسم گروهی هیچ توجهی ندارند و ادامۀ این وضعیت آنان را نسبت به انتشار بیشتر کرونا و بیرون شدن وضعیت این ویروس از کنترل، نگران ساخته است.
مسوول بخش کووید 19 در بدخشان می‌افزاید که بر اساس آمار ابتدایی بخش سرویلانس این ولایت که از طریق تیم‌های صحی در ولسوالی‌ها گردآوری می‌شوند، بیش از 48 درصد باشنده‌گان بدخشان به ویروس کرونا مبتلا هستند.
به سخن آقای دانشی، حکومت محلی بدخشان تصمیم گرفته به منظور جلوگیری از گسترش این ویروس در روزهای آینده افزون بر اجباری‌سازی پوشیدن ماسک، هوتل‌ها، حمام‌ها و مرکزهای پُرتجمع را قرنطینه کند.
بر اساس اعلام وزارت صحت عامه همۀ نهادهای آموزشی در ولایت بدخشان از سه روز به این‌سو در کنار 16 ولایت دیگری تعطیل هستند و به گفتۀ مسوولان محلی این ولایت، قرار است فردا و پس فردا شمار دیگری از نهادها نیز به قرنطینه سوق داده شوند.
از آغاز شیوع ویروس کرونا در بدخشان تاکنون نزدیک به یک هزار واقعۀ مثبت کرونا در این ولایت به ثبت رسیده که از این میان 28 تن جان باخته‌اند.
مسوولان صحی در ولایت تخار نیز می‌گویند که موج سوم ویروس جهش‌یافتۀ کرونا در این ولایت در حال گسترش است و آنان به منظور جلوگیری از انتشار روزافزون این بیماری در جامعه برنامه‌هایی را عملی کرده‌اند و همچنان در صدد راه‌اندازی برنامه‌های دیگری هستند.
امید محمدی، مسوول کنترل بیماری‌های ساری در ریاست صحت عامۀ ولایت تخار می‌گوید که در یک هتفۀ گذشته 300 واقعۀ مشکوک به کرونا در این ولایت آزمایش شده که از این میان 167 واقعۀ آن مثبت بوده است.
مسوول کنترل بیماری‌های ساری در ریاست صحت عامۀ تخار می‌افزاید که آنان از دو روز به این‌سو کارزار توزیع ماسک را در نهادهای حکومتی و بخش‌هایی از شهر تالقان برای مردم آغاز کرده‌اند تا بتوانند باشنده‌گان تخار را به استفاده از ماسک وادار بسازند و از خطر گسترش این ویروس جلوگیری کنند.
بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی شهروندان به رعایت رهنمودهای بهداشتی از عمده‌ترین نگرانی‌های مسوولان صحی در ولایت‌های شمال‌شرقی کشور است و به همین منظور از چند روز به این‌سو نشست‌های اداره‌های محلی در ولایت‌های شمال‌شرق کشور بر چگونه‌گی اعمال قرنطینه و عملی‌سازی رهنمودهای بهداشتی بالای مردم متمرکز شده است.
آقای محمدی علاوه می‌کند: «حکومت محلی تخار طی دو نشست پی در پی تصمیم گرفت تا قرنطینه را بر همۀ بخش‌هایی که خطر انتشار ویروس در آن وجود داشته باشد، اعمال کند».
به سخن او، اعمال شرایط قرنطینه، اجباری‌سازی پوشیدن ماسک و تأکید بر رعایت رهنمودهای بهداشتی از مهم‌ترین اقدام‌های موثر در امر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در این ولایت به شمار می‌رود و آنان در حال بررسی راهکارهایی برای تطبیق این روند هستند.
مسوولان صحی در ولایت‌های شمال‌شرقی می‌گویند که کارمندان صحی جهت آگاهی‌دهی به مردم در همۀ ولسوالی‌ها دست به کار شده‌اند تا افزون بر آگاهی‌دهی برای مردم از خطر گسترش ویروس کرونا و تطبیق رهنمودهای بهداشتی نمونه‌های مشکوک ویروس کرونا را جهت آزمایش به مرکزهای آزمایش کرونا معرفی کنند.
به گفتۀ مسوولان صحی در ولایت‌های شمال‌شرقی کشور، راه‌اندازی کارزار توزیع ماسک، تطبیق واکسن، افزایش روند آگاهی‌دهی و ضدعفونی‌سازی مکان‌های عمومی از عمده‌ترین کارهایی اند که در این اواخر آغاز شده و تلاش می‌شود با تسریع این روند از گسترش موج سوم کرونا جلوگیری شود.