کودکستان

نبود شیرخوارگاه و کودکستان محل کار در بدخشان و چالش‌های کارمندان زن در اداره‌های دولتی

هرچند بر بنیاد قانون کار نهادهای دولتی مکلف هستند با شیرخوارگاه و کودکستان، مجهز باشند اما بی‌توجهی به این امر سبب شده است که کارمندان زن در اداره‌های دولتی در بدخشان در زمینۀ مراقبت از کودکان‌شان با مشکلات زیادی روبه‌رو باشند. نبود شیرخوارگاه، یکی از عمده‌ترین چالش‌های موجود در برابر کارمندان زن در اداره‌های دولتی در بدخشان شمرده می‌شود. زنان شاغل در جریان اجرای وظیفه از این ‌که فضای مصونی برای شیردهی و رسیده‌گی به کودکان‌شان ندارند، از روی ناچاری و ترسِ از دست دادن وظیفه ترجیح می‌دهند که سرپرستی کودکان شیرخوارشان را به یکی از اعضای خانواده واگذار کنند.

شماری زیادی از کارمندان زن در نهادهای دولتی در بدخشان به دلیل نبود کودکستان و شیرخوارگاه ناگزیرند برای شیردادن و یا تغذیۀ کودکان‌شان روزانه چندین مرتبه به خانه بروند و یا در جریان وظیفه از شیردهی به کودکان‌شان منصرف شوند. وحیده، یکی از کارمندان زن در ولایت بدخشان است. او می‌گوید که نبود شیرخوارگاه سبب شده است که او نتواند از کودکش به درستی سرپرستی کند و این امر سبب می‌شود که در جریان کار آرامش روحی لازم را نداشته باشد.

به گفتۀ او، نبود شیرخوارگاه محل کار، افزون بر این ‌که آرامش روحی بسیاری از آموزگاران زن را به دلیل نگرانی از مراقبت کودکان‌شان برهم زده است، عدم رسیده‌گی و شیردهی منظم به کودکان نیز سبب می‌شود که بسیاری از کودکان کارمندان زن در این ولایت به سوءتغذی دچار شوند.

این کارمند زن می‌افزاید که در بسیاری از خانواده‌هایی که زنان کارمند نهادهای دولتی هستند، کودکان بزرگ خانواده مسوولیت سرپرستی و مراقبت از کودکان کوچک‌تر و شیرخوار خانواده را بر عهده دارند. به سخن او، این موضوع از یک‌سو سبب تحمیل فشار بر کودکان است و از سوی دیگر ناتوانی آنان در امر نگه‌داری کودکان شیرخوار سبب سوءتغذی و مبتلا شدن کودکان به بیماری‌های گوناگون می‌شود.

با این حال، مسوولان ریاست امور زنان در ولایت بدخشان می‌گویند که آنان مشکلات کارمندان زن را از ناحیۀ نبود شیرخوارگاه محل کار با مسوولان همۀ اداره‌های دولتی شریک ساخته‌اند و تاکنون توانسته‌اند که در دو ادارۀ محلی بدخشان دو شیرخوارگاه محل کار را ایجاد کنند. آلینا غیاثی، رییس امور زنان در ولایت بدخشان می‌گوید که شیرخوارگاه و کودکستان‌های محل کار از عمده‌ترین نیازهای اساسی کارمندان زن می‌باشد. اما به گفتۀ او، نهادهای دولتی تا هنوز قادر نشده‌اند که شیرخوارگاه‌های محل کار را به گونۀ اساسی آن ایجاد کنند.

به گفتۀ رییس امور زنان بدخشان، تا حال تنها دو شیرخوارگاه محل کار در ریاست امور زنان و ریاست تربیۀ معلم این ولایت ایجاد شده است و تلاش‌های آنان برای تشویق اداره‌های دیگر با همکاری نهادهای کمک‌کننده و ریاست کار و امور اجتماعی، جریان دارد تا با ایجاد شیرخوارگاه‌ها مشکلات کارمندان زن از این ناحیۀ برطرف شود.

در همۀ اداره‌های دولتی در ولایت بدخشان در حالی تنها دو شیرخوارگاه و کودکستان وجود دارد که بر بنیاد فقرۀ اول ماده 126 قانون کارکنان خدمات ملکی، اداره‌های دولتی مکلف‌اند جهت ایجاد فضای روحی، آرام‌بخش و حصول اطمینان خاطر کارکنان در محل کار شیرخوارگاه و کودکستان ایجاد کنند.

مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی در ولایت بدخشان اما می‌گویند که آنان طبق کارشیوۀ ایجاد کودکستان‌ها و شیرخوارگاه‌ها در محل کار آماده‌اند که به ایجاد شیرخوارگاه‌ها و کودکستان‌های محل کار اقدام کنند. فریبا فروتن، آمر امور اجتماعی ریاست کار و امور اجتماعی در ولایت بدخشان می‌گوید که بسیاری از اداره‌های دولتی شرایطی را که برای ایجاد شیرخوارگاه‌ها و کودکستان‌ها در کارشیوۀ ایجاد این اداره‌ها پیش‌بینی شده است، تکمیل نکرده‌اند و از همین‌رو شیرخوارگاه و کودکستان در این اداره‌ها ایجاد نشده است. به گفتۀ او، بر بنیاد این کارشیوه اداره‌های دولتی تنها در صورتی می‌توانند به ایجاد کودکستان و شیرخوارگاه اقدام کنند که دست‌کم پانزده کودک کارمندان زن در این اداره حضور داشته باشند. در غیر این صورت به سخن خانم فروتن، اداره‌های دولتی صلاحیت ایجاد کودکستان را ندارند.

مسوول امور اجتماعی ریاست کار و امور اجتماعی در ولایت بدخشان می‌افزاید که آنان همۀ آماده‌گی‌های لازم را روی دست دارند و با نهادهای کمک‌کننده نیز هماهنگی کرده‌اند تا در اداره‌هایی که شرایط لازم را تکمیل کرده باشند، شیرخوارگاه و کودکستان ایجاد کنند. به سخن او، این ریاست با شماری از اداره‌های دولتی صحبت کرده است تا بتوانند شیرخوارگاه‌ها و کودکستان‌ها را به گونۀ حوزه‌یی برای چندین اداره در یک محل ایجاد کنند.

مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی در ولایت بدخشان اما برخلاف اظهارات مسوولان ریاست امور زنان در این ولایت می‌گویند که هم ‌اکنون سه کودکستان و دو شیرخوارگاه در این ولایت با همۀ تسهیلات لازم آن ایجاد شده است و کارمندان این اداره تلاش دارند با ایجاد شیرخوارگاه‌ها و کودکستان‌های بیشتری به مشکلات کارمندان زن در اداره‌های دولتی پایان دهند.

هرچند مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی در ولایت بدخشان آمار دقیقی از زنان شاغل در اداره‌های دولتی را ارایه نمی‌دهند، اما مسوولان ریاست امور زنان در این ولایت می‌گویند که هفده درصد از کارکنان اداره‌های دولتی و آموزگاران در بدخشان را زنان تشکیل می‌دهند.