آسیب شناسی

نتایج یک پژوهش در هرات: دشواری‌های کاری زنان خبرنگار را به ترک شغل مجبور کرده است

عاطفه غفوری

19 November 2020

نتایج یک پژوهش علمی در هرات نشان می‌دهد که دشواری‌های سد راه کار بانوان خبرنگار در افغانستان به ویژه تهدیدهای امنیتی، معاش پایین و نبود امنیت شغلی منجر به ناامیدی شدید در میان بانوان خبرنگار شده است.

این پژوهش از سوی سه تن از استادان دانشکدۀ خبرنگاری دانشگاه هرات و انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌یی افغانستان انجام شده است که امروز (پنج‌شنبه، ۲۹ عقرب) به نشر رسید. یافته‌های این پژوهش موارد نگران‌کننده‌یی از کشمکش‌ها و ترک وظیفه از سوی خبرنگاران زن را ارایه می‌کند.

فیصل کریمی، استاد دانشگاه هرات و یکی از پژوهش‌گران این موضوع می‌گوید که نتایج این پژوهش از گفت‌وگو و مصاحبه با بیش از ۱۵۰ خبرنگار در پنج ولایت کشور به دست آمده است. در این پژوهش با خبرنگاران زن در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار مصاحبه شده است. آقای کریمی می‌افزاید که نبود برابری جنسیتی در رسانه‌ها، سنتی بودن جامعه، تهدید گروه‌های افراطی و محدودیت‌های خانواده‌گی از مواردی‌‌اند که خبرنگاران زن را نسبت به آیندۀ فعالیت در این عرصه با چالش مواجه ساخته است.

همزمان با او، عبدالوهاب صدیقی پژوهش‌گر دیگر این موضوع می‌گوید که نتایج بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که دشواری‌های دسترسی به اطلاعات، فرسوده‌گی شغلی، تحقیر و توهین در محیط کار نیز بر تردید زنان برای ادامۀ کار اثرگذار بوده است. آقای صدیقی بر لزوم فرهنگ‌سازی بیشتر در جامعه و آماده‌سازی خانواده‌ها در پذیرش شغل خبرنگاری برای دختران‌ و ضرورت برطرف‌سازی تهدید‌های امنیتی تأکید می‌ورزد.

از سویی هم، بانوان خبرنگار در ولایت هرات می‌گویند که چالش‌های موجود فرا راه فعالیت زنان در این عرصه به ناامیدی مطلق آنان از آیندۀ کاری، منجر شده است. شقایق پاییز، دانش‌جوی رشتۀ خبرنگاری در دانشگاه هرات خاطرنشان می‌سازد که موانع پیشرفت و حضور زنان در رسانه‌های کشور در حال افزایش است و او امیدی برای بهبود این وضعیت ندارد.

همزمان با او سیمین صدف، خبرنگار زن در هرات باور دارد که همۀ نهاد‌های حمایت‌کنندۀ رسانه‌های افغانستان باید برای تغییر وضعیت نابسامان کنونی تلاش کنند. او دلیل افزایش تهدیدها در برابر بانوان خبرنگار را مدارای حکومت با گروه‌های افراطی می‌داند.

این در حالی است که بر بنیاد پژوهش شش ماهۀ انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌یی افغانستان حدود یک‌هزار تن از بانوان خبرنگار در حال حاضر در رسانه‌های کشور فعالیت می‌کنند و این شمار به دلیل افزایش تهدیدهای شغلی و امنیتی با گذشت هر روز در حال کاهش است.