نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب زیر عنوان صلح در دانشگاه جوزجان برگزار شد

محمدجان آریا

16 September 2020

نمایشگاه دو روزۀ کتاب زیر نام «صلح» از سوی استادان و دانش‌جویان دانشگاه ولایت جوزجان در شهر شبرغان، مرکز این ولایت برگزار شد. برگزارکننده‌گان این نمایشگاه می‌گویند که این اقدام برای حمایت از گفت‌وگوهای صلح برگزار شده است.

محمدحامد ایثار، رییس دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه جوزجان امروز (چهارشنبه، ۲۶ سنبله) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که برای نخستین ‌بار دانش‌جویان دانشگاه جوزجان نمایشگاه کتاب را در صحن دانشگاه راه‌اندازی کرده‌اند. او توضیح می‌دهد که در جامعه‌یی که سطح کتا‌ب‌خوانی و سواد بُلند باشد، مردم نیز از جنگ نفرت دارند.

آقای ایثار اضافه می‌کند که هدف آنان آشتی دانش‌جویان با مطالعه و کتاب‌خوانی است. به سخن او، نمایشگاه کتاب زیر نام صلح، آغاز کار است و هیأت رهبری دانشگاه جوزجان تصمیم دارد که نمایشگاه‌های بیش‌تری را در آینده‌ برگزاری کند. به باور آقای ایثار، مطالعه سبب می‌شود که جوانان در زنده‌گی شخصی و اجتماعی‌شان روی‌کرد انسان‌دوستانه داشته باشند.

تینا هاشمی، یکی از دانش‌جویان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه جوزجان می‌گوید که از برگزاری این نمایشگاه کتاب بسیار خرسند است. این دانش‌جوی جوان خاطرنشان می‌سازد، در صورتی که جوانان مطالعه نکنند، تاریخ خونین گذشته دوباره در کشور تکرار خواهد شد. به باور او، برگزاری نمایشگاه‌ها سبب ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان جامعه می‌شود. خانم تینا مطالعه را پیش‌زمینۀ صلح می‌داند و امیدوار است که صلح سرتاسری در کشور برقرار شود.

در این نمایشگاه کتاب حدود دو هزار جلد کتاب و چهار کتاب‌فروش شرکت کرده‌اند. این نمایشگاه کتاب زیر عنوان «صلح» در حالی برگزار می‌شود که مذاکرات مستقیم صلح میان هیأت دولت افغانستان و گروه طالبان در آغاز هفتۀ روان آغاز شده است. قرار است در نخستین بحث‌های این نشست روی برقراری آتش‌بس سرتاسری در کشور بحث و تبادل نظر صورت گیرد.