دموکراسی و زنان

نگرانی‌ زنان نسبت به پیامدهای مذاکرات صلح

tahminaatif

19 September 2020

با آغاز نخستین دور گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر، نگرانی‌ زنان و فعالان مدنی از ضایع شدن ارزش‌های حقوق ‌بشری، دستاورد‌های دو دهۀ گذشته، آزادی‌های مدنی – فرهنگی و حقوق زنان افزایش یافته است. به ویژه پس از مطرح شدن اظهارات گنُگ سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر نسبت به بحث زنان در میز مذاکره و واکنش سیداکبرآغا، فرمانده پیشین و وزیر عدلیۀ زمان طالبان در سفرش به هرات نسبت به درج نام مادر در شناس‌نامه‌های تابعیت، نگرانی‌های فعالان حقوق زن نسبت به هر زمان دیگر جدی‌تر شده است.

ریحانه رسولی، فعال مدنی در ولایت بلخ در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که او در نخست نسبت به گفت‌وگوهای صلح خوش‌بین بوده است، اما اکنون نگرانی جدی او معامله شدن دستاورد‌ها و آزادی‌های مدنی زنان است در میز مذاکره است. خانم رسولی می‌افزاید که حقوق و آزادی‌های مدنی زنان باید جزو اصلی گفت‌وگوهای صلح باشد.

این فعال مدنی تأکید می‌ورزد که زنان افغانستان هرگز به گذشته بر نمی‌گردند. به سخن او، باید در دوره‌های بعدی گفت‌وگوهای صلح عضویت زنان در هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان بیش‌تر شود تا بتوانند از حقوق و آزادی‌های‌شان دفاع کنند.

همچنان ستاره حمیدی، فعال حقوق زن در کابل می‌گوید که اعلامیۀ سفارت امریکا او را بیشتر نگران ساخته است. خانم حمیدی توضیح می‌دهد که آنان امیدوار بودند که در میان هیأت مذاکره‌کنندۀ طالبان نیز زنان وجود خواهد داشت، چنین نیست. ستاره حمیدی می‌افزاید: «صبح امروز پس از خوانش اعلامیۀ سفارت امریکا در پیوند به حمله‌های احتمالی تندروان بر فعالان مدنی، نگرانی‌ام بیشتر شده است.» او علاوه می‌کند، باوجودی که از گفت‌وگوهای صلح ناامید شده است، اما امیدوار است که هر دو طرف در دوره‌های بعدی، روی حقوق فعالان مدنی و زنان، بیشتر تمرکز کنند.

در همین حال، فریده امینی، کنش‌گر مدنی و فعال حقوق زن در ولایت بادغیس می‌گوید که دولت افغانستان باید در ارتباط به ترکیب هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح تجدید نظر کند. به سخن او، باید سه تا چهار نمایندۀ زنان از ولایت‌های دوردست نیز شامل این هیأت شوند. خانم امینی می‌افزاید: «فکر می‌کردم که تفکر طالبان نسبت به زنان تغییر کرده است، اما چنین نیست.» او اضافه می‌کند که دولت افغانستان باید از نشانی زنان قوی و مبارز گفت‌وگوها را ادامه بدهد.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که سفارت امریکا در کابل بامداد امروز (شنبه، 29 سنبله) با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید که احتمال دارد حمله‌های گروه‌های تندرو بر فعالان حقوق ‌بشری، کارمندان دولتی و فعالان حقوق زن بیشتر شود. با این حال، فعالان مدنی و حقوق زنان می‌گویند که آنان به مبارزه‌های‌ خود نسبت به ارزش‌های مدنی، فرهنگی و انسانی بدون هراس ادامه خواهند داد.