فوتسال دخترانه

ورزشکاران دختر در ولایت جوزجان خواهان آتش‌بس هستند

محمدجان آریا

07 December 2020

شماری از ورزشکاران دختر با همکاری فعالان مدنی برنامۀ یک‌روزۀ مسابقۀ فوتسال را به استقبال از پیشرفت در روند صلح برگزار کرده‌اند. این مسابقه میان گروه فوتسال «توسعۀ جوانان» و گروه فوتسال «ریاست تربیت‌بدنی» در ولایت جوزجان برگزار شده است. این دختران ورزشکار خواهان برقراری هرچه زودتر آتش‌بس سرتاسری در کشور هستند.

سهیلا بهرامی، از برگزارکننده‌گان این برنامه در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که آنان در انتظار برقراری یک صلح پایدار توأم با حفظ دستاورد‌های زنان در کشور هستند. به سخن خانم سهیلا، صلح واژۀ گم‌شده‌یی است که زنان و دختران افغانستان در بیست ‌سال گذشته آن را در میان کتاب‌ها جست‌وجو کرده‌اند. او اضافه می‌کند که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از طریق آموزش و آگاهی به سطح قابل قبولی رسیده‌اند. سهیلا اضافه می‌کند که زنان خواهان صلح در کشور هستند، اما نه صلحی که حقوق زنان را زیر پا کند.

در همین‌حال، ملالی مبارز، فعال حقوق زن در ولایت جوزجان می‌گوید که آنان برای یک ‌صدای مشترک در پیوند به صلح گردهم آمده‌اند. خانم ملالی می‌افزاید که زنان افغانستان در قبال گفت‌وگوهای صلح همبسته‌گی خود را حفظ کرده‌ و از این روند حمایت می‌کنند. او اما هشدار می‌دهد که زنان و دختران اجازه نخواهند داد که دستاوردهای‌شان در این روند معامله شود. خانم ملالی توضیح می‌دهد که ورزشکاران دختر امروز این مسابقه را به استقبال از روند صلح برگزار کرده‌اند و امیدوارند که هرچه زودتر آتش‌بس در کشور برقرار شود.

از سوی دیگر، بصیره شیرزی، عضو گروه فوتسال دختران به این باورست که زنان افغانستان در بیست ‌سال پسین دستاوردهای خوبی در بخش ورزش داشته‌اند. او خاطرنشان می‌سازد که در حال حاضر شمار زیادی از دختران در ولایت جوزجان شامل رشته‌های ورزشی پینگ‌پانگ، فوتسال، والیبال و بایسکل‌رانی هستند. او این دستاوردها را مدیون تلاش فعالان حقوق زن در کشور می‌داند. خانم بصیره تأکید می‌ورزد که گفت‌وگوهای صلح باید با حفظ ارزش‌های ورزشی و آزادی زنان و دختران به ‌پیش برود.

این مسابقه در حالی میان ورزشکاران دختر در شهر شبرغان به استقبال از پیش‌رفت در گفت‌وگوهای صلح برگزاری می‌شود که هفتۀ گذشته هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان اعلام کردند که روی کارشیوۀ مذاکرات صلح به توافق رسیده‌اند و اکنون رأی‌زنی‌ها روی تعیین آجندای مذاکرات مستقیم صلح جریان دارد.