معارف جوزجان

پایان قرنطینۀ کرونا و آغاز درس‌های مکاتب؛ ریاست معارف جوزجان در چه وضع است؟

محمدجان آریا

05 August 2020

قرنطینۀ ناشی از شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشور رو به پایان است. دانشگاه‌های دولتی و شخصی دوباره اجازۀ فعالیت دریافته‌اند و قرار است درس مکتب‌ها نیز به زودی آغاز شود. اما چالش‌های موجود در ریاست معارف ولایت جوزجان هنوز پابرجاست. ریاست معارف در ولایت جوزجان یگانه ادارۀ معارف در ۳۴ ولایت کشور است که هنوز ساختمان اداری معیاری ندارد. مسوولان این ریاست می‌گویند که افزون بر نداشتن ساختمان اداری معیاری، با نبود کتاب‌های درسی، نبود صنف‌های معیاری، نبود تجهیزات آموزشی و کم‌بود آموزگار مسلکی روبه‌رو هستند.

صالح محمد صالح، سرپرست ریاست معارف در ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید که در نبود تجهیزات لازم مانند چوکی و میز حدود هشتادهزار دانش‌آموز در ولایت جوزجان روی زمین درس می‌خوانند. او اضافه می‌کند که در سال گذشته معارف جوزجان با آغاز کارزار جمع‌آوری کتاب‌های درسی، بیش از 32 هزار جلد کتاب را با همکاری مردم و جامعۀ مدنی این ولایت جمع‌آوری کرده است.

سرپرست ریاست معارف در ولایت جوزجان می‌افزاید که نبود کتاب‌های درسی یکی از مهم‌ترین مشکلات معارف جوزجان به شمار می‌رود. به سخن او، چالش دیگری که در برابر معارف جوزجان قرار دارد، کم‌بود آموزگاران مسلکی است. آقای صالح خاطرنشان می‌سازد: «در معارف جوزجان پنج هزار آموزگار مصروف تدریس هستند، اما بسیاری از این آموزگاران از دانشکدۀ تعلم‌و‌تربیه فارغ نشده‌اند.» آقای صالح می‌گوید که معارف جوزجان همه‌ساله بین یک‌هزار تا یک‌هزار و دوصد آموزگار نیاز دارد.

سرپرست ریاست معارف ولایت جوزجان علاوه می‌کند که در بودجۀ سال ۱۳۹۹ در بخش انکشاف معارف هیچ ساختمان مکتب شامل پلان مالی نشده است. او خواهان توجه جدی وزارت معارف در این ارتباط است.

صالح محمد صالح از مدت یک‌ونیم سال به این‌سو به عنوان سرپرست ریاست معارف در ولایت جوزجان وظیفه اجرا می‌کند. او ضمن این‌که دربارۀ چالش‌های معارف صحبت می‌کند، می‌گوید که ادارۀ معارف تلاش دارد که از راه‌های مختلف با همکاری وزارت معارف مشکلات معارف جوزجان را برطرف کند. به باور آقای صالح، نهادهای داخلی و خارجی باید با این ریاست در قسمت حل مشکلات موجود همکاری کند.

این در حالی است که از سال ۱۳۹۶ به این‌سو ساخت ۲۱ باب مکتب در ولایت جوزجان زیر پوشش برنامۀ میثاق شهروندی قرار گرفته است، اما اکنون با گذشت بیش از سه سال هنوز کار ساختمانی هیچ یکی از این مکتب‌ها تکمیل نشده است.