نمایشگاه زنان

پایان کار هفتمین نمایشگاه ملی «ساخت زنان افغان»

محمدجان آریا

26 September 2020

هفتمین دور نمایشگاه ملی «ساخت زنان افغان» پس از سه روز نمایش صنایع ‌دستی و تولیدات وطنی زیر شعار «زنان، ابتکار و خلاقیت» در کابل پایان یافت. این نمایشگاه سه روز پیش (چهارشنبه، دوم میزان) از سوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان در باغ چهل ستون در کابل برگزار شد و برای دو روز ادامه یافت. برگزارکننده‌گان این نمایشگاه می‌گویند که در جریان دو روز گذشته صد‌ها باشندۀ کابل از این نمایشگاه دیدن کرده‌اند.

عبدالرقیب امین، نمایندۀ برگزارکننده‌گان این نمایشگاه در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که در هفتمین دور نمایشگاه «ساخت زنان افغان» حدود ۱۸۰ بازرگان زن صنایع دستی‌شان را به نمایش گذاشته‌اند. در این نمایشگاه انواع مختلف لباس‌ محلی، ترشی، مربا و ده‌ها نوع خوراکی و پوشیدنی به نمایش گذاشته شده است. آقای امین می‌افزاید که شماری از این زنان تجارت‌پیشه از سوی وزارت امور زنان، اتاق تجارت زنان، وزارت احیا و انکشاف دهات به این نمایشگاه معرفی شده‌اند.

آقای امین همچنان می‌گوید که در این نمایشگاه نماینده‌گان زنان تجارت‌پیشه از سرتاسر افغانستان شرکت کرده‌اند. به گفتۀ عبدالرقیب امین، هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی صنایع دستی زنان در بازارهای داخلی و خارجی و حمایت دولت از محصولات آنان است. او تأکید می‌ورزد که در گام نخست وزارت صنعت و تجارت با برگزاری نمایشگاه‌ها، صنایع دستی زنان را به بازار معرفی می‌کند و در گام بعدی روی چگونه‌گی فروش‌ آن کار خواهد شد.

در همین‌حال، خجسته، مسوول یکی از کارخانه‌های لباس‌دوزی در کابل به برگزاری نشانه می‌گوید: «همۀ تولیدات و محصولات این نمایشگاه وطنی هستند که کار و زحمت زنان افغانستان را نشان می‌دهند.» او توضیح می‌دهد که برگزاری چنین نمایشگاه‌ها و حمایت دولت از زنان بازرگان تأثیر مستقیمی روی اقتصاد زنان و بازار کار در کشور دارد. او بیان می‌کند که کیفیت تولیدات وطنی به ویژه در بخش لباس نسبت به تولیدات خارجی بهتر و مقاوم‌تر است.

از سوی هم، ملحیه سرفراز، یکی از بازدیدکننده‌گان این نمایشگاه می‌گوید که او همیشه خرید تولیدات وطنی را نسبت به تولیدات خارجی ترجیح می‌دهد. به سخن خانم سرفراز، برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی زنان، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت افغانستان به شمار می‌رود. او خاطرنشان می‌سازد که زنان افغانستان به حمایت موسسه‌های خارجی و غیردولتی نیاز دارند تا تولیدات‌شان را افزایش دهند.

مسوولان برگزاری هفتمین دور نمایشگاه ملی «ساخت زنان افغان» به نماینده‌گی از وزارت صنعت و تجارت می‌گویند که در آیندۀ نزدیک هشتمین دور این نمایشگاه برگزار خواهد شد.